Toezicht op de gehandicaptenzorg

Onze inspecteurs kijken of mensen met een beperking goede en veilige zorg krijgen. En of de zorg persoonsgericht is.

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) bezoekt in mei, juni en juli onaangekondigd zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg om te kijken naar het veilig geven en bewaren van medicijnen.

Toezicht op zorgaanbieders volgens Wlz

Een team van inspecteurs houdt toezicht op aanbieders van gehandicaptenzorg volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze zorgaanbieders kunnen erg van elkaar verschillen. Ook de vorm en de zwaarte van zorg voor mensen met een beperking verschillen. Bijvoorbeeld:

  • verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen
  • intramuraal en extramuraal
  • kleinschalig of grootschalig
  • wonen en/of dagbesteding

Wanneer en bij wie gaan we op bezoek?

We  bezoeken locaties van zorgaanbieders waarvan we inschatten dat er risico’s zijn voor de veiligheid en de kwaliteit van de zorg. Meestal zijn dit woonlocaties. Soms ook dagbestedingslocaties.
Die mogelijke risico's schatten wij in op basis van verschillende informatiebronnen:

Meer informatie over het toezicht vanuit de inspectie staat bij IGJ: Hoe werkt ons toezicht?

Waar kijken wij naar tijdens een bezoek?

In de zorg voor mensen met een beperking horen de behoeften en wensen van de cliënten centraal te staan. Dat is één van de aspecten van persoonsgerichte zorg waar we tijdens bezoeken naar kijken. Andere aspecten daarvan zijn bijvoorbeeld de mate van eigen regie van cliënten en hoe zorgverleners met cliënten omgaan. Naast de persoonsgerichtheid van de zorg kijken we naar de deskundigheid van zorgverleners en hoe zorgaanbieders sturen op veilige en kwalitatief goede zorg. 

Onze inspecteurs gebruiken tijdens een bezoek het Toetsingskader gehandicaptenzorg. In het toetsingskader staat waar onze inspecteurs naar kijken tijdens een inspectiebezoek.

De pagina Zo ziet een inspectiebezoek eruit geeft meer informatie over het verloop van een inspectiebezoek.

Andere onderwerpen in het toezicht op gehandicaptenzorg

Als de kwaliteit of veiligheid van de zorg onvoldoende is

De inspectie kan een maatregel opleggen als zij vindt dat de veiligheid en/of de kwaliteit van de zorg onvoldoende is. Of als er door zwakke plekken in de zorg een te groot risico op schade voor cliënten is. De zorg moet veilig en goed zijn én persoonsgericht.

Toezicht op meldingen

Voor de inspectie zijn meldingen over gebeurtenissen waarbij iets mis is gegaan in de zorg een belangrijke bron van informatie. En voor u als zorgaanbieder, een belangrijk hulpmiddel om te leren van wat er mis is gegaan. En de kans te verkleinen dat dit nog een keer gebeurt.

Soms komen we calamiteiten tegen waarvan we het belangrijk vinden om ze onder de aandacht te brengen van de mensen in de zorg. Ook in de zorg voor mensen met een beperking. Meer informatie vindt u op de pagina Wat kunnen wij leren van calamiteiten?