E-health

E-health is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Vooral internettechnologie speelt hierbij een belangrijke rol. Voor e-health wordt ook wel de term ‘digitale zorg’ gebruikt.

Er zijn veel verschillende voorbeelden van e-health:

  • Voor patiënten: bijvoorbeeld patiëntportalen, meetapparaten en online behandelprogramma’s.
  • Ondersteuning van zorgverleners: bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier en elektronisch delen van gegevens.
  • Medische apps en systemen die helpen bij medische beslissingen.

IGJ heeft voor het toezicht een brede opvatting van e-health en rekent daaronder alle ICT die in het primaire zorgproces een rol speelt. Daaronder vallen dus niet alleen toepassingen die zorg op afstand mogelijk maken. Ook patiëntendossiers en elektronische gegevensuitwisseling vallen hieronder.

E-health kan veel voordelen bieden in de zorg. Maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. De inspectie vindt het belangrijk dat de voordelen en de risico’s in de juiste verhouding staan. Het gaat hierbij om twee zaken: veilige producten en een veilig gebruik van dat product in de zorg.