Toetsingskader 'Inzet van e-health door zorgaanbieders'

Dit toetsingskader vormt het uitgangspunt voor ons toezicht op de juiste randvoorwaarden voor de inzet van e-health door zorgaanbieders. Onder e-health verstaan we de inzet van hedendaagse informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de zorg te ondersteunen of te verbeteren. Wij gebruiken dit toetsingskader sinds september 2018.

Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Een toetsingskader groepeert de verschillende normen in een aantal onderwerpen of thema’s. Inspecteurs beoordelen deze onderwerpen tijdens een onderzoek.

IGJ heeft als uitgangspunt dat e-health een positieve ontwikkeling is, mits ingezet onder de juiste randvoorwaarden. Immers, e-health biedt mogelijkheden om de zorg te ondersteunen en te verbeteren. Tegelijkertijd brengt e-health grote veranderingen met zich mee. Dat kan ook leiden tot nieuwe risico’s. Het is belangrijk dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg daardoor niet in het geding komen. Daarom zien we daarop toe. Dat doen we met behulp van een toetsingskader.