Een bekkenbodemmatje (mesh) is een kunststof implantaat. Artsen gebruiken deze matjes om verzakkingen in de bekkenbodem te behandelen. Het matje wordt permanent vastgezet in het lichaam. Het is daarna bijna niet mogelijk om het te verwijderen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontving vanaf 2009 meldingen over complicaties na ingrepen met matjes. De meldingen gingen vooral over matjes die via de vagina worden ingebracht in de bekkenbodem. Het matje kan met een kleine ingreep worden ingebracht. Deze matjes heten ook wel ‘transvaginale mesh (TVM)’.

Berichtgeving FDA over vaginale bekkenbodemmatjes

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft woensdag 17 april 2019 bekend gemaakt dat alle transvaginale bekkenbodemmatjes (mesh) in de Verenigde Staten van de markt gehaald moeten worden. Dat roept mogelijk vragen op. Lees er meer over in dit document.

Artsen gebruiken ook andere matjes in de bekkenbodem. Daar is soms een grotere operatie voor nodig. Bijvoorbeeld als de darmen verzakt zijn. Een ander voorbeeld zijn kleinere matjes of bandjes om te voorkomen dat een patiënt zijn of haar plas verliest. Dat kan gebeuren als iemand moet niezen of lachen. Over deze matjes ontving de inspectie vanaf 2010 ook meldingen.

Naar aanleiding van de meldingen deed de inspectie onderzoek. Het rapport over dit onderzoek is op 2 juli 2013 gepubliceerd.

De beroepsgroep van gynaecologen heeft diverse maatregelen genomen om behandelingen met mesh te verbeteren. Zo passen zij een matje alleen nog toe als andere behandelingen geen effect hebben gehad of als het echt niet anders kan. Er zijn in Nederland nog maar 6 zorginstellingen die matjes plaatsen. Dat mag alleen gedaan worden door gespecialiseerde (uro)gynaecologen. Het aantal meldingen bij de inspectie is in de afgelopen jaren afgenomen. De inspectie adviseert patiënten die (nog) klachten hebben na implantatie van een bekkenbodemmatje contact op te nemen met hun arts. Ook kunnen zij klachten en bijwerkingen melden bij het Meldpunt & Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten.

Complicaties

Meldingen die de inspectie in het verleden heeft ontvangen, gaan vaak over pijn en dat patiënten het matje naar buiten voelden komen. Soms groeit de huid van de vagina niet goed over het matje heen. Het matje wordt dan ‘zichtbaar’ en geeft een afscheiding. Dit heet erosie. Het matje bestaat meestal uit een netwerk van kunststof draad. Daardoor groeit het lichaamsweefsel erdoorheen. Dit is om extra stevigheid te geven. Er ontstaat een soort litteken, dat één geheel met het matje wordt.

Dit litteken zorgt ervoor dat de bekkenbodem weer stevig wordt. Maar soms kan een lichaam daar heel hevig op reageren. Er ontstaat dan zoveel littekenweefsel dat het matje samentrekt. Dit kan tot pijnklachten leiden.

Pijnklachten

Sommige vrouwen kregen ernstige lichamelijke klachten. Die bestaan onder andere uit: hevige pijn, geen seksueel contact kunnen hebben, en problemen bij de stoelgang. Vrouwen met deze klachten kunnen veel dagelijkse dingen niet meer. Zij kunnen bijvoorbeeld niet meer werken, fietsen of wandelen.

Voorlichting

Een operatie heeft altijd risico’s. Dat betekent dat er altijd kans is dat u vervelende klachten aan de operatie overhoudt. Dat geldt zeker voor operaties waarbij een implantaat wordt gebruikt. Uw arts is verplicht u over deze risico’s te informeren. Ook moet uw arts u vertellen welke andere behandelingen voor u mogelijk zijn. U kunt dan samen met uw arts overleggen wat voor u de beste behandeling is.

Moet u binnenkort een ingreep ondergaan voor een verzakking? Dan is het belangrijk dat u hierover goede voorlichting krijgt. Schrijf daarom alle vragen op die u hebt. Neem de vragen mee naar het gesprek met uw arts. U kunt uw vragen dan stellen tijdens het gesprek met uw arts. Voorbeelden van vragen staan op de website van gynaecologen, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Standpunt gynaecologen

Gynaecologen zijn de artsen die ingrepen met matjes vaak uitvoeren. Zij hebben eind 2012 een standpunt geschreven ('Nota Gebruik van kunststof materiaal bij prolaps chirurgie'). Het standpunt is in mei 2014 herzien. Zij willen hiermee de kwaliteit van operaties met matjes verbeteren. In het standpunt staan eisen die de artsen zelf aan de ingreep stellen. Bijvoorbeeld wanneer een matje gebruikt kan worden. Een matje is bijvoorbeeld niet altijd de beste oplossing. Pas wanneer een verzakking vaker terugkomt, kan een matje gebruikt worden.

Naast gynaecologen zijn er ook andere artsen die matjes gebruiken. Bijvoorbeeld chirurgen die verzakkingen van de darm behandelen. Of urologen die incontinentie behandelen (plas niet op kunnen houden). Daarom hebben deze verschillende artsen in november 2014 samen een richtlijn opgesteld. Zij beschrijven hierin de eisen waaraan een operatie voor een verzakking moet voldoen. Deze richtlijn heet ‘Richtlijn Prolaps’.

Veelgestelde vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u kijken bij deze veelgestelde vragen en antwoorden. Hebt u een andere vraag, dan kunt u deze stellen aan het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ).

Complicaties melden

Heeft u een bekkenbodemmatje en wilt u complicaties melden? Of heeft u hier vragen over? Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder. Daar kunt u ook een klacht melden. Verder vindt u bij het LMZ meer informatie. Bijvoorbeeld waar u terecht kunt met uw klacht over de zorg. Maar ook over uw rechten als patiënt en andere organisaties die u verder kunnen helpen.Bijwerkingen van implantaten kunt u melden bij het Meldpunt & Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten.

Onderzoek door de inspectie

De binnengekomen meldingen over bekkenbodemmatjes waren ernstig. Daarom startte de inspectie een onderzoek. Het onderzoek concentreerde zich vooral op de bekkenbodemmatjes die vanaf 2005 op de markt zijn. Deze matjes worden via de vagina ingebracht. Maar de inspectie kreeg ook meldingen over andere matjes. Dit zijn bijvoorbeeld meldingen over matjes die via de buik worden ingebracht bij darmverzakkingen. Een deel van het onderzoek heeft zich hier op gericht.

Doel van het onderzoek

Met het onderzoek wilde de inspectie verschillende dingen onderzoeken. Bijvoorbeeld:

  • Of in Nederland onveilige producten zijn gebruikt.

  • Of het nodig was producten uit de handel te halen (niet meer te gebruiken), of dat producten verbeterd moesten worden.

  • Waarom gynaecologen de matjes hebben gebruikt.

  • Hoe ze dat hebben gedaan toen de matjes nieuw waren.

Het uiteindelijke doel is herhaling van problemen met matjes in de toekomst te voorkomen. De inspectie publiceerde de uitkomsten van dit onderzoek op 2 juli 2013. Het rapport kunt u op deze website vinden. De inspectie heeft de informatie uit de meldingen beschreven in het rapport. Onderaan deze pagina staat ook een samenvatting van het rapport.

Aanvullende informatie bij het inspectieonderzoek

Kort voor publicatie van het rapport kreeg de inspectie nieuwe informatie. In het rapport staat de klassieke operatie van een verzakking beschreven. Bij de klassieke ingreep wordt het eigen weefsel van een vrouw gebruikt. Omdat dit weefsel niet meer zo stevig is, komt de verzakking vaak terug. In het rapport staat dat dit bij een derde (30%) van de geopereerde vrouwen gebeurt.

Het is alleen niet altijd duidelijk welke mate van verzakking artsen nog beschouwen als een 'terugkeer'. Daarom hebben gynaecologen een manier gevonden om de mate of ernst van de verzakking uit te drukken. Dit doen ze door er een score aan te geven.

In het verleden is dat niet altijd gedaan. Er zijn misschien verzakkingen meegerekend waar een vrouw geen last van heeft. Daarom kan het percentage van 30% te hoog zijn. Nieuwere onderzoeken zeggen dat na een klassieke operatie bij 10-15% van de vrouwen een heroperatie nodig is. De oproep van de inspectie om zo min mogelijk een matje te gebruiken is daarom nog belangrijker. Dit moet ervoor zorgen dat er minder complicaties optreden.

Onderzoek door het RIVM

De inspectie wilde nagaan of er meer bekend was over complicaties op de langere termijn. Daarom hebben we  in 2018 het RIVM gevraagd onderzoek te doen naar wat hierover bekend is in de wetenschappelijke literatuur. Het rapport hierover is op 21 januari 2019 gepubliceerd.

Het RIVM pleit voor een gestandaardiseerde richtlijn om complicaties van bekkenbodemmatjes te rapporteren. Die is er nu nog niet.  Daarom was het moeilijk om resultaten van onderzoeken uit de wetenschappelijke literatuur met elkaar te vergelijken. De complicaties die het RIVM in de literatuur heeft gevonden, zijn niet anders dan de complicaties die de inspectie al kende.

In opdracht van de inspectie voert het RIVM in 2019 en 2020 opnieuw onderzoek uit naar meshproducten voor behandeling van verzakking. Het gaat om de producten die in 2018 in de Nederlandse ziekenhuizen in gebruik waren. Het RIVM onderzoekt de technische documentatie die bij de producten hoort. Ook voert het RIVM onderzoek uit in het laboratorium. De inspectie verwacht de resultaten in 2020.

Meer informatie