Bekkenbodemmatjes

Artsen kunnen een verzakking in de bekkenbodem met verschillende ingrepen behandelen. Dat kan met lichaamseigen weefsel of met een bekkenbodemmatje (mesh). Een bekkenbodemmatje is een kunststof implantaat, dat permanent wordt vastgezet in het lichaam. Het is daarna bijna niet mogelijk om het te verwijderen. Een arts mag een matje alleen gebruiken als behandeling met lichaamseigen materiaal niet voldoende lukt.

Er zijn verschillende typen matjes beschikbaar. Een arts kan het matje via de vagina inbrengen of via de buik. Matjes die gebruikt worden bij een ingreep via de vagina worden ook wel ‘transvaginale mesh (TVM)’ genoemd. Over dit type matjes is de afgelopen jaren veel te doen geweest in de media. Patiënten geven ook aan klachten te ervaren van matjes die artsen via de buik plaatsen, de transabdominale mesh, en bandjes die gebruikt worden om incontinentie tegen te gaan. Deze bandjes heten ook wel TVT-, TVT-O- of TOT-slings. Ze bestaan uit hetzelfde materiaal als de bekkenbodemmatjes.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontving tussen 2009 en 2012 veel meldingen over complicaties na ingrepen met matjes. De eerste meldingen waren aanleiding om een onderzoek te starten. De meldingen gingen vooral over matjes die via de vagina worden ingebracht in de bekkenbodem; de transvaginale mesh. Naar aanleiding van klachten zijn in Nederland sinds 2011-2012 maatregelen getroffen. Sindsdien plaatsen artsen alleen nog bekkenbodemmatjes wanneer andere behandelingen onvoldoende helpen. Bovendien mogen alleen erkende specialisten in bepaalde, gespecialiseerde ziekenhuizen een behandeling met transvaginale mesh uitvoeren. Dit omdat de plaatsing ervan precisie en maatwerk vraagt.

Heeft u binnenkort een ingreep voor een verzakking?

Een operatie heeft altijd risico’s. Dat betekent dat er altijd kans is dat u vervelende klachten aan de operatie overhoudt. Dat geldt zeker voor operaties waarbij een implantaat wordt gebruikt. Uw arts is verplicht u over deze risico’s te informeren. Ook moet uw arts u vertellen welke andere behandelingen voor u mogelijk zijn. U kunt dan samen met uw arts overleggen wat voor u de beste behandeling is.

Moet u binnenkort een ingreep ondergaan voor een verzakking? Dan is het belangrijk dat u hierover goede voorlichting krijgt. Schrijf daarom alle vragen op die u hebt. Neem de vragen mee naar het gesprek met uw arts. U kunt uw vragen dan stellen tijdens het gesprek met uw arts. Er staat ook veel informatie op de website van gynaecologen, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en op de website van Bekkenbodem4all.

Veelgestelde vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u kijken bij deze veelgestelde vragen en antwoorden. Hebt u een andere vraag, dan kunt u deze stellen aan het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Bijwerkingen met implantaten kunt u melden bij het Meldpunt & Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten.

Meer informatie