Bekkenbodemmatjes: Ernstige complicaties vereisen terughoudend gebruik transvaginale mesh

Na onderzoek naar problemen met de behandeling van bekkenbodemverzakkingen met transvaginale mesh roept de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gynaecologen, urologen en chirurgen op terughoudend te zijn bij het gebruik van deze mesh.

Dit geldt echter ook voor andere meshproducten in het bekkenbodemgebied. De problemen die vrouwen kunnen ondervinden zijn soms zeer ernstig, maar in veel gevallen heeft de behandeling met mesh een goed resultaat.

Vooral bij terugkeer van de verzakking is dit het geval, omdat na een eerdere operatie er weinig alternatieve behandelingsmethoden beschikbaar zijn. Op grond van haar onderzoek concludeert de IGZ daarom dat een verbod op mesh of de toepassing ervan bij een verzakking nadelen heeft en om die reden onwenselijk is.