Complicaties met bekkenbodemmatjes

In de afgelopen tien jaar is veel informatie beschikbaar gekomen over complicaties met bekkenbodemmatjes. Problemen die vrouwen met een matje ervaren zijn onder andere pijn en dat zij het matje naar buiten voelden komen. Soms groeit de huid van de vagina niet goed over het matje heen. Het matje wordt dan ‘zichtbaar’ en geeft een afscheiding. Dit heet erosie. De inspectie heeft hierover tussen 2009 en 2013 ook veel meldingen ontvangen, waarover in juli 2013 een rapport is gepubliceerd. Ook nu ontvangt de inspectie af en toe nog meldingen van patiënten die klachten ervaren na een ingreep met een matje.

Het matje bestaat meestal uit een netwerk van kunststof draad. Daardoor groeit het lichaamsweefsel erdoorheen. Dit is om extra stevigheid te geven. Er ontstaat een soort litteken, dat één geheel met het matje wordt. Dit litteken zorgt voor versteviging van de bekkenbodem. Maar soms kan een lichaam daar heel hevig op reageren. Er ontstaat dan zoveel littekenweefsel dat het matje samentrekt. Dit kan tot pijnklachten leiden.

Vanwege deze klachten worden (transvaginale) bekkenbodemmatjes tegenwoordig alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt. Bijvoorbeeld als na andere ingrepen de verzakking steeds weer terugkomt. Of als het eigen weefsel van een vrouw onvoldoende sterk is en extra versteviging nodig is. Het aantal complicaties is verder gedaald doordat alleen nog gespecialiseerde (uro)gynaecologen in een beperkt aantal ziekenhuizen de ingreep mogen uitvoeren.

Pijnklachten

Sommige vrouwen kregen ernstige lichamelijke klachten. Die bestaan onder andere uit: hevige pijn, geen seksueel contact kunnen hebben en problemen bij de stoelgang. Vrouwen met deze klachten kunnen veel dagelijkse dingen niet meer. Zij kunnen bijvoorbeeld niet meer werken, fietsen of wandelen.

Klachten melden

Wanneer u dit nog niet gedaan heeft kunt u via Meldpunt Bijwerkingen Implantaten (MEBI) mogelijke bijwerkingen melden. Het MEBI beoordeelt de meldingen. U krijgt geen persoonlijke reactie over uw melding of gezondheidsklachten. Wanneer nodig doet het Expertisecentrum verder onderzoek. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het registratieformulier kunt u altijd contact met het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) opnemen, wij zijn graag bereid u daarbij te helpen.

Voor uw lichamelijke klachten kunt u contact opnemen met uw huisarts of de arts die de ingreep bij u heeft uitgevoerd. U kunt dan samen kijken welke mogelijkheden er zijn om uw (pijn)klachten te behandelen. Op verzoek van een aantal patiënten loopt er bij LOC Zeggenschap in de Zorg een traject om na te gaan welke behandelingen mogelijk zijn voor patiënten die blijvend klachten hebben na een behandeling met een meshmatje. Hierbij zijn verschillende medisch specialisten, maar ook de patiëntenvereniging Bekkenbodem4All betrokken. Het ministerie van VWS steunt dit traject.

We weten helaas ook dat het niet in alle gevallen mogelijk is om lichamelijke klachten helemaal op te lossen. Mocht dat bij u het geval zijn, dan kunt u in overleg met uw (huis)arts nagaan wat de mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld pijnstilling om zo goed mogelijk met de klachten te kunnen leven.
Heeft u een klacht over de zorgverlening? Dan kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ). Het LMZ geeft u informatie en advies. De medewerkers van het LMZ lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Zo informeren zij u over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen. Of ze beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips.