Complicaties met bekkenbodemmatjes

In de afgelopen tien jaar is veel informatie beschikbaar gekomen over complicaties met bekkenbodemmatjes. Problemen die vrouwen met een matje ervaren zijn onder andere pijn en dat zij het matje naar buiten voelden komen. Soms groeit de huid van de vagina niet goed over het matje heen. Het matje wordt dan ‘zichtbaar’ en geeft een afscheiding. Dit heet erosie. De inspectie heeft hierover tussen 2009 en 2013 ook meldingen ontvangen.

Het matje bestaat meestal uit een netwerk van kunststof draad. Daardoor groeit het lichaamsweefsel erdoorheen. Dit is om extra stevigheid te geven. Er ontstaat een soort litteken, dat één geheel met het matje wordt. Dit litteken zorgt voor versteviging van de bekkenbodem. Maar soms kan een lichaam daar heel hevig op reageren. Er ontstaat dan zoveel littekenweefsel dat het matje samentrekt. Dit kan tot pijnklachten leiden.

Vanwege deze klachten worden (transvaginale) bekkenbodemmatjes tegenwoordig alleen in uitzonderlijke gevallen gebruikt. Bijvoorbeeld als na andere ingrepen de verzakking steeds weer terugkomt. Of als het eigen weefsel van een vrouw onvoldoende sterk is en extra versteviging nodig is. Het aantal complicaties is verder gedaald doordat alleen nog gespecialiseerde (uro)gynaecologen in een beperkt aantal ziekenhuizen de ingreep mogen uitvoeren.

Pijnklachten

Sommige vrouwen kregen ernstige lichamelijke klachten. Die bestaan onder andere uit: hevige pijn, geen seksueel contact kunnen hebben en problemen bij de stoelgang. Vrouwen met deze klachten kunnen veel dagelijkse dingen niet meer. Zij kunnen bijvoorbeeld niet meer werken, fietsen of wandelen.

Complicaties melden

Heeft u een bekkenbodemmatje en wilt u complicaties melden? Of heeft u hier vragen over? Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder. Daar kunt u ook een klacht melden. Verder vindt u bij het LMZ meer informatie. Bijvoorbeeld waar u terecht kunt met uw klacht over de zorg. Maar ook over uw rechten als patiënt en andere organisaties die u verder kunnen helpen. Bijwerkingen van implantaten kunt u melden bij het Meldpunt & Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten.