Toetsingskader voor zorgaanbieders waar mensen wonen die langdurige zorg nodig hebben

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kijkt of de zorg naast veilig ook goed en persoonsgericht is. Startpunt van de zorg is de wens van de cliënt. In dit toetsingskader staat waar een inspecteur onder andere naar kijkt tijdens een inspectiebezoek. De inspectie gebruikt dit toetsingskader in de verpleeghuiszorg.

Let op: dit toetsingskader is per 16 oktober 2023 alleen geldig voor verpleeghuiszorg. Voor de gehandicaptenzorg is vanaf die datum een geactualiseerd toetsingskader Gehandicaptenzorg beschikbaar. Voor de verpleeghuiszorg volgt uiterlijk eind 2023 ook een geactualiseerd toetsingskader.

Tijdens een bezoekdag zijn de inspecteurs veel aanwezig op verschillende afdelingen en in huiskamers. Daar observeren ze cliënten en medewerkers. Zo krijgen de inspecteurs een beeld van hoe cliënten en medewerkers daar leven en werken.

Daarnaast praten inspecteurs met bewoners en hun vertegenwoordigers, medewerkers, behandelaren en de cliëntenraad. Ook bekijken ze cliëntdossiers. Als dat kan, zijn inspecteurs ook aanwezig bij een overleg of een overdracht tussen twee diensten.

Toetsingskader: drie pijlers

Wanneer is zorg goed? Als een cliënt zorg op maat krijgt. Als de deskundigheid van de medewerkers past bij de groep mensen voor wie ze zorgen. Als de medewerkers goed worden ondersteund door leidinggevenden. Daarom zijn dat de drie pijlers van het toetsingskader:

  • persoonsgerichte zorg
  • deskundigheid van medewerkers
  • hoe  zorgen leidinggevenden ervoor dat medewerkers goede en veilige zorg kunnen leveren

De inspectie oordeelt als volgt

  • De locatie/afdeling voldoet aan de norm. 
  • De locatie/afdeling voldoet grotendeels aan de norm.
  • De locatie/afdeling voldoet grotendeels niet aan de norm.
  • De locatie/afdeling voldoet niet aan de norm.