Nieuwe zorgaanbieders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg bij nieuwe zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders. Want wetten, regels en veldnormen gelden ook voor startende zorgaanbieders. Hier leggen wij uit wat u moet weten over het toezicht van de inspectie.

Melden als nieuwe zorgaanbieder

Wilt u zorg of jeugdhulp gaan bieden? Meld dit dan eerst op de website Toetreding zorgaanbieders van het CIBG. 

Vragenlijst van IGJ na aanmelding

Nadat u zich heeft aangemeld als nieuwe zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder, krijgt u in een aantal gevallen een vragenlijst van de IGJ. Of we nemen telefonisch contact met u op. 

Ook wanneer u als solist of vrijgevestigde gaat werken, kan dit gebeuren. Hiermee willen wij meer zicht krijgen op de kwaliteit van zorg van nieuwe aanbieders. Zo maken we een inschatting van mogelijke risico’s in de zorg. 

De IGJ bezoekt ook regelmatig nieuwe aanbieders. 

Wetten, regels en veldnormen

Doe de Kwaliteitscheck!

Op de website toetredingzorgaanbieders.nl staat een Kwaliteitscheck. Na het invullen weet u aan welke kwaliteitseisen en veldnormen u voldoet en aan welke nog niet. De kwaliteitscheck wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe zorgsectoren.
Direct naar de Kwaliteitscheck

Toezicht IGJ op nieuwe zorgaanbieders

De inspectie kijkt of zorgaanbieders zich houden aan de wetten, regels en normen die voor hen gelden. De inspecteurs gebruiken daarbij altijd een toetsingskader. Een toetsingskader beschrijft waar de inspectie op let. Deze toetsingskaders vindt u bij de informatie van uw zorgsector.

Sommige onderwerpen horen bij meerdere zorgsectoren. Zoals het toezicht op nieuwe zorgverleners, maar ook bijvoorbeeld medicatieveiligheid, zorgnetwerken of dwang in de zorg. Meer informatie over deze onderwerpen vindt u bij de Thema’s in het toezicht.

Wanneer zorgverleners zich niet houden aan de regels en kwaliteitseisen kan de inspectie maatregelen nemen.