Nieuwe zorgaanbieders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op kwaliteit en veiligheid bij nieuwe zorgaanbieders in de zorgmarkt. Het werkveld van nieuwe zorgaanbieders is groot. Zorginstellingen komen en gaan, fuseren en wisselen sneller van doelgroep dan de grote(re) zorgaanbieders.

Wilt u een zorgonderneming starten en bent u benieuwd waar uw zorgverlening aan moet voldoen? Of bent u net gestart en wilt u weten hoe het inspectiebezoek eruit ziet? Kijk dan op meldennieuwezorgaanbieders.nl.

Vragenlijst IGJ

Nadat u zich als nieuwe zorgaanbieder gemeld heeft via meldennieuwezorgaanbieders.nl krijgt u in een aantal gevallen een vragenlijst van IGJ. Hiermee willen we meer zicht krijgen op de zorg van nieuwe aanbieders. Ook maken we zo een inschatting van mogelijke risico’s in de zorg. Ook als u als solist gaat werken kan het zijn dat u een vragenlijst ontvangt.

Deze veranderingen sluiten aan bij de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die  op 1 januari 2022 in werking treedt.
 
De Wtza is van toepassing op alle zorgaanbieders voor wie de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geldt, dus voor instellingen én solistisch werkende zorgverleners. De Wtza brengt twee grote veranderingen met zich mee:

  • Elke nieuwe of bestaande zorgaanbieder heeft een meldplicht als zij nog niet in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) staat. Ook voor jeugdhulpaanbieders – die onder de Jeugdwet vallen – geldt de meldplicht. Voor aanbieders die uitsluitend Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zorg leveren geldt dit niet.
  • Elke zorgaanbieder waar meer dan 10 zorgverleners (geen fte’s) werken, moet een toelatingsvergunning aanvragen (uitgezonderd instellingen die uitsluitend zorg onder de Jeugdwet of de Wmo leveren). 

Meer informatie over de Wtza kunt u vinden op Rijksoverheid.nl.