Toetsingskader Medicatieveiligheid in de maatschappelijke zorg

Het gebruik van verkeerde geneesmiddelen of verkeerd gebruik van geneesmiddelen brengt risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld dat de gezondheid van mensen wordt geschaad door onjuist gebruik. Daarom houdt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zorgbreed toezicht op zowel de veiligheid van geneesmiddelen als op het veilige gebruik daarvan.

Met dit toetsingskader ‘Medicatieveiligheid in de maatschappelijke zorg’ draagt de IGJ bij aan veilig gebruik van medicatie in de maatschappelijke zorg en het voorkomen van risico’s. Medicatieveiligheid is bij uitstek een thema waarbij meerdere zorgprofessionals in een keten goed met elkaar moeten samenwerken en afstemmen. Denk hierbij aan een verpleegkundige, begeleider, verzorgende, de apotheek en de arts die de medicatie voorschrijft. Ook is het belangrijk om de wensen van de cliënt als uitgangspunt te nemen.

In dit toetsingskader staan de normen voor een veilig medicatieproces bedoeld voor zorgaanbieders die werken binnen het domein maatschappelijke zorg en de jeugdhulp. Zoals de geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, gehandicaptenzorg, verpleegzorg en zorg thuis, zorg voor asielzoekers en justitiabelen en publieke gezondheidszorg.

Hier let de inspectie op

De IGJ kijkt of er op organisatieniveau duidelijke afspraken zijn gemaakt over taakverdeling, binnen en buiten de organisatie. En of verantwoordelijkheden glashelder zijn belegd.

Voor zorgprofessionals gaat het bijvoorbeeld om zaken als:

  • Maak je goede afspraken met je cliënt?
  • Zet je de medicatie klaar (voor meerdere momenten op een dag of in een week)?
  • Reik je veilig medicatie aan en dien je medicatie veilig toe?
  • Verstrek je de juiste medicatie aan de juiste cliënt?
  • Monitor je het effect van de medicatie en let je op bijwerkingen?
  • Stem je je medicatiezorg goed af met collega’s?
  • Evalueer je het medicatiegebruik (medicatie stoppen, labcontroles doen,….)?

Op deze manier dragen zorgprofessionals bij aan veilig medicatiegebruik en zo verkleinen zij het risico op verkeerd of onnodig medicatiegebruik.