Verkort toetsingskader voor zorgaanbieders waar mensen wonen die langdurige zorg nodig hebben

Dit toetsingskader is een verkorte versie van het Toetsingskader voor zorgaanbieders waar mensen wonen die langdurige zorg nodig hebben. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt het verkort toetsingskader vaak bij eerste bezoeken en bij relatief nieuwe of kleinere zorgaanbieders. Een standaard onderdeel van het inspectiebezoek is een gesprek met de raad van bestuur en de raad van toezicht.

In dit toetsingskader staan 4 thema’s waar de inspectie op let bij het toezicht op de verpleeghuiszorg:

  1. Thema Persoonsgerichte Zorg
  2. Thema Deskundige Zorgverlener
  3. Thema Sturen op Kwaliteit en Veiligheid
  4. Thema Medicatieveiligheid

Over toetsingskaders

Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de zorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij behorende toetsingscriteria. Deze zijn gebaseerd op wetten en regels, veldnormen en richtlijnen die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op.