Jaarverslag Nationaal Preventie Mechanisme 2021

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op onvrijwillige zorg voor cliënten/patiënten in de geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, jeugdhulp en op de medische zorgverlening in asielzoekerscentra en aan gedetineerden.

Daarover wordt ook gerapporteerd in het jaarverslag 2021 over het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM). Dat gaat verder over de omstandigheden en de behandeling van mensen die in detentie zitten of op een andere manier in hun vrijheid zijn beperkt. Het jaarverslag laat zien dat hun rechten in Nederland over het algemeen goed worden gerespecteerd. Ze krijgen adequate en zorgvuldige zorg. Wel zijn er in 2021 aanbevelingen gedaan gericht op een versterking van mensenrechten in wetgeving, beleid en uitvoeringspraktijk.