Verandering organisatie Nationaal Preventie Mechanisme

In Nederland mag niemand op een mensonterende of vernederende wijze worden behandeld. Dit geldt ook voor mensen die niet vrijwillig worden verzorgd of behandeld, gedetineerd zijn of op welke andere manier dan ook door de overheid in hun vrijheid zijn beperkt. Daarom kent Nederland het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hoort bij het netwerk van het NPM.

Internationaal en nationaal

Het NPM is georganiseerd omdat Nederland het Optional Protocol to the Convention Against Torture (OPCAT) heeft getekend. Dit is het verdrag van de Verenigde Naties (VN) tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of straf. Het NPM controleert of de Nederlandse overheid gedetineerden, patiënten en bewoners menswaardig behandelt. 

Organisatie Nationaal Preventie Mechanisme

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) neemt per 1 januari 2024 de organisatie van het NPM over. Tot 2024 lag die taak bij een netwerk van organisaties onder de coördinatie van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV), waar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij hoorde. Het CRM gaat samenwerken met de organisaties uit dit NPM netwerk. 

Meer informatie: