Samenwerkingsprotocol Inspectie Justitie en Veiligheid en Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd inzake forensische zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit en veiligheid van de forensische zorg. De Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) ziet toe op de beveiliging van de forensische zorg – ook voor de veiligheid in de samenleving. In dit samenwerkingsprotocol staat hoe de inspecties samenwerken op het gebied van forensische zorg. 

In het samenwerkingsprotocol staan afspraken over onder meer:

  • Gezamenlijk overleg
  • Informatie-uitwisseling en signalering van risico’s
  • Toezichtactiviteiten
  • Gezamenlijk advies
  • Werkafspraken

Reparatiewet forensische zorg

De Reparatiewet forensische zorg is in werking per 1 oktober 2023. Deze wet regelt de reparatie van een aantal omissies en onvolkomenheden die in de loop van de tijd in de Wet forensische zorg (Wfz) en andere wetten rondom forensische zorg zijn gekomen. Ook staat in deze reparatiewet dat de inspecties dit samenwerkingsprotocol moesten maken.