Nascholingen, congressen en adviesraden

Farmaceutische bedrijven organiseren geregeld nascholingen en congressen voor artsen en andere beroepsbeoefenaren in de zorg. Ook organiseren ze adviesraden: bijeenkomsten waarbij zij beroepsbeoefenaren en andere deskundigen in de zorg om advies vragen. Dit gebeurt op kosten en uitnodiging van de farmaceutische industrie.

Hier is geen bezwaar tegen als het leidt tot het veiliger voorschrijven van geneesmiddelen, maar het mag het voorschrijfgedrag niet ongewenst beïnvloeden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) brengt daarom bezoeken aan nascholingen, congressen en adviesraden voor diverse medische beroepsgroepen.

Waar let de inspectie op?

Tijdens inspecties letten we op het volgende:

 1. Verboden reclame-uitingen voor geneesmiddelen. Bijvoorbeeld bij de stands van de farmaceutische bedrijven, tijdens de presentaties en in de uitnodiging.
 2. Verboden gunstbetoon. Hierbij let de inspectie vooral op:
  • Gastvrijheid: is de gekregen of gegeven gastvrijheid beperkt tot wat strikt nodig is om de bijeenkomst bij te wonen?
  • Dienstverlening: is er een dienstverleningsovereenkomst en bevat deze de noodzakelijke onderdelen? Krijgt de arts niet te veel betaald? 
  • Geschenken: zijn ze relevant voor de beroepsuitoefening en niet te duur?
  • Bijdragen aan wetenschappelijke prijzen: is de objectiviteit en onafhankelijkheid van de prijs gewaarborgd?
  • Transparantie: maken de sprekers hun banden met de farmaceutische industrie bekend? 
  • Herkenbaarheid van vertegenwoordigers vanuit de farmaceutische indrustrie: is het voor de bezoekers van de bijeenkomst duidelijk met wie ze contact hebben?

Financiële transparantie

Samenwerking tussen de farmaceutische industrie en beroepsbeoefenaren is logisch. Ze kunnen kennis met elkaar delen die de wetenschap en patiëntenzorg ten goede komt. De financiële relaties die daardoor ontstaan, moeten zo veel mogelijk te controleren zijn. De inspectie houdt toezicht op de aard en inhoud van de financiële relaties. Zo willen we zorgen voor een open en te controleren samenwerking tussen industrie en beroepsbeoefenaren.

De financiële relaties tussen zorgverleners, zorginstellingen en farmaceutische bedrijven zijn te vinden in het Transparantieregister Zorg.

Hoe handhaaft de inspectie?

Hoofdstuk 11 van de Geneesmiddelenwet gaat over handhaving. Bij overtreding van de regels voor geneesmiddelenreclame en gunstbetoon legt de inspectie meestal een boete op. Het normbedrag voor een boete is €150.000 voor grote bedrijven. De hoogte van de boete hangt af van de grootte van het bedrijf en de ernst van de overtreding. In sommige gevallen volstaat de inspectie met een waarschuwing.

Inspectierapporten nascholing, congressen en adviesraden

Bekijk onze inspectierapporten over nascholing, congressen en adviesraden bij onze toezichtdocumenten. Klik (in het grijze vlak) op ‘Selecteer een zorgsector’ en kies voor ‘Geneesmiddelen, reclame en gunstbetoon’. Klik daarna op ‘zoek’.

Geldende regels

Vragen over de regels?

Farmaceutische bedrijven kunnen bij de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) advies en informatie vragen over de toepassing van de regels voor geneesmiddelenreclame bij onder andere nascholing, congressen en adviesraden.