Nascholingen, congressen en adviesraden

Farmaceutische bedrijven organiseren geregeld nascholing en congressen voor artsen en andere beroepsbeoefenaren in de zorg. Ook organiseren ze adviesraden: (advies)bijeenkomsten van beroepsbeoefenaren en andere deskundigen in de zorg. Dit gebeurt op kosten en uitnodiging van de farmaceutische industrie.

Dat is goed als het leidt tot veiliger voorschrijven van geneesmiddelen, maar het mag het voorschrijfgedrag niet ongewenst beïnvloeden. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) brengt daarom bezoeken aan nascholing, congressen en adviesraden gericht op diverse medische beroepsgroepen.

Waar let de inspectie op

Tijdens inspecties letten we op het volgende:

  1. Verboden reclame-uitingen voor geneesmiddelen. Bijvoorbeeld bij de stands van de farmaceutische bedrijven, tijdens de presentaties en in de uitnodiging.
  2. Verboden gunstbetoon. Hierbij let de inspectie vooral op:
    • Noodzakelijkheid van de geboden gastvrijheid (programma, locatie en kosten van nascholing of congres).
    • Uitgereikte geschenken en (wetenschappelijke) prijzen: zijn ze relevant voor de beroepsuitoefening en van geringe waarde?
    • Transparantie over de banden van sprekers met de farmaceutische industrie en de herkenbaarheid van vertegenwoordigers vanuit de farmaceutische industrie.

Financiële transparantie

Samenwerking tussen de farmaceutische industrie en beroepsbeoefenaren is een gegeven. De financiële relaties die daarvan het gevolg zijn, moeten zo veel mogelijk te controleren zijn. De inspectie houdt toezicht op de financiële relaties. Zo wil de inspectie ervoor zorgen dat er een open en te controleren samenwerking is tussen industrie en beroepsbeoefenaren.

De financiele relaties tussen zorgverleners, zorginstellingen en farmaceutische bedrijven zijn te vinden in het Transparantieregister Zorg.

Inspectierapporten nascholing, congressen en adviesraden

Deze zijn te vinden onder Publicaties. Kies vervolgens het type instelling ‘Geneesmiddelen, reclame en gunstbetoon’.

Hoe handhaaft de inspectie

Hoofdstuk 11 van de Geneesmiddelenwet gaat over handhaving. Bij overtreding van de regels voor geneesmiddelenreclame legt de inspectie doorgaans een boete op. Het normbedrag voor een boete is €150.000 voor grote bedrijven. De hoogte van de boete hangt af van de grootte van het bedrijf en de zwaarte en de ernst van de overtreding. In sommige gevallen volstaat de inspectie met een waarschuwing.

Geldende regels

Hoofdstuk 9 van de Geneesmiddelenwet en de Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet 2018.

Vragen over de regels?

Farmaceutische bedrijven kunnen advies en informatie vragen bij de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) over de toepassing van de regels voor geneesmiddelenreclame bij nascholing, congressen en adviesraden.