Het verbod op gunstbetoon in de geneesmiddelensector - hoe zit dat?

In deze flyer staat meer informatie over gunstbetoon in de geneesmiddelensector.