Marketingcampagnes geneesmiddelen

Farmaceutische bedrijven zetten verschillende marketing- en salesinstrumenten in om hun geneesmiddelen onder de aandacht te brengen. Dit kan ongewenste beïnvloeding met zich meebrengen. Om de invloed op het voorschrijfgedrag te beoordelen en zo nodig terug te dringen, onderzoekt de inspectie marketingcampagnes van farmaceutische bedrijven.

Enkele voorbeelden van marketing- en salesinstrumenten bij geneesmiddelen:

  • Vertegenwoordigers van een farmaceutisch bedrijf kunnen een gesprek over hun geneesmiddel voeren met een arts.
  • Artsen kunnen via bijvoorbeeld mailings of advertenties reclame over een geneesmiddel ontvangen.
  • Een farmaceutische bedrijf kan gratis monsters van hun nieuwe geneesmiddel verstrekken.
  • Een farmaceutisch bedrijf kan uitingen doen in persberichten of publicaties.


De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleert of farmaceutische bedrijven en artsen zich aan de regels voor geneesmiddelenreclame houden. Ook onderzoekt de inspectie welke nieuwe vormen van contact, uitingen en samenwerking worden ingezet om geneesmiddelen onder de aandacht te brengen. 

Hoe handhaaft de inspectie?

Hoofdstuk 11 van de Geneesmiddelenwet gaat over handhaving. Bij overtreding van de regels voor geneesmiddelenreclame en gunstbetoon legt de inspectie meestal een boete op. Het normbedrag voor een boete is €150.000 voor grote bedrijven. De hoogte van de boete hangt af van de grootte van het bedrijf en de ernst van de overtreding. In sommige gevallen volstaat de inspectie met een waarschuwing.

Inspectierapporten marketingcampagnes

Bekijk onze inspectierapporten over nascholing, congressen en adviesraden bij onze toezichtdocumenten. Klik (in het grijze vlak) op ‘Selecteer een zorgsector’ en kies voor ‘Geneesmiddelen, reclame en gunstbetoon’. Klik daarna op ‘zoek’.

Geldende regels

Vragen over regels?

Farmaceutische bedrijven kunnen bij de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) advies en informatie vragen over de toepassing van de regels voor geneesmiddelenreclame bij marketing- en salescampagnes.