Betrokken instanties toezicht geneesmiddelenreclame en gunstbetoon

Stichting Code Geneesmiddelenreclame

De CGR (Stichting Code Geneesmiddelenreclame) ziet toe op de naleving van de regels voor reclame gericht op beroepsbeoefenaren. Deze stichting zorgt voor de opzet en uitvoering van zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame. De CGR heeft regels opgesteld voor reclame gericht op beroepsbeoefenaren (zoals artsen): de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Deze gedragscode is te vinden op de website van de CGR. De inspectie houdt toezicht op de CGR.

De CGR en de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) hebben samen de beslishulp Hoe blijf ik onafhankelijk ontwikkeld. Deze website is bedoeld voor zorgprofessionals die financiële relaties aangaan met bedrijven, zoals leveranciers van geneesmiddelen en van medische hulpmiddelen.

KOAG/KAG

De stichting Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen/Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KOAG/KAG) is de zelfreguleringsinstantie die namens de branche toezicht houdt op publieksreclame. Net zoals de CGR, heeft ook de KOAG/KAG zelf gedetailleerde regels opgesteld: de Code voor de publieksreclame voor geneesmiddelen. De code is te vinden op de website van het KOAG/KAG. De inspectie houdt toezicht op de KOAG/KAG.

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op reclame voor gezondheidsproducten zoals voedingssupplementen. De NVWA handhaaft de Code voor de aanprijzing van gezondheidsproducten. Omdat het onderscheid tussen gezondheidsproducten en geneesmiddelen niet altijd duidelijk is, houdt de inspectie contact met de NVWA. Bekijk voor meer informatie de website van de NVWA.

Werkafspraken

Het werkveld van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd overlapt met het werkveld van de zelfregulering (CGR, KOAG/KAG en GMH). Daarom zijn er werkafspraken gemaakt over de behandeling van meldingen. Wij behandelen sommige meldingen. Andere meldingen zijn geschikter voor behandeling door de zelfregulering. We toetsten iedere binnengekomen melding aan de werkafspraken. Voldoet de melding niet aan de voorwaarden voor behandeling door de inspectie? Dan verwijzen wij de melder door naar de CGR, KOAG/KAG of GMH. Deze werkafspraken lopen tot en met 31 december 2025.