Arts arbeid en gezondheid

Als bedrijfsarts of verzekeringsarts valt u onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat dan alleen om handelingen die te maken hebben met (voorwaarden voor) kwaliteit van zorg. De Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) ziet toe op veilig werkgedrag in de arbozorg.

Waaraan moet zorg door bedrijfsartsen en verzekeringsartsen voldoen?

De belangrijkste wet in het toezicht op bedrijfs- en verzekeringsartsen is de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Naast de geldende wet- en regelgeving gebruikt de inspectie in haar toezicht ook de normen en richtlijnen van de beroepsgroep. Deze staan op de websites van:

Bedrijfsartsen en arbo-artsen

Naast bedrijfsartsen leveren in de arbeidsgezondheidszorg steeds vaker basisartsen (arbo-artsen) zorg. Zolang zij niet geregistreerd zijn als bedrijfsarts, kunnen zij alleen bedrijfsgeneeskundige taken uitvoeren onder supervisie van een bedrijfsarts. Zij mogen zich dan ook geen bedrijfsarts noemen.

Hoe houdt de IGJ toezicht op bedrijfsartsen en verzekeringsartsen?

De inspectie ziet erop toe dat zorgverleners zich houden aan geldende wetgeving en (veld)normen. Het uitgangspunt van ons toezicht is gezond vertrouwen. We gaan ervan uit dat de zorgaanbieder vanuit zichzelf gemotiveerd is om veilige en goede zorg te leveren.

We houden bij bedrijfsartsen en verzekeringsartsen vooral toezicht op basis van meldingen door zorgprofessionals of burgers.

Toezicht op melden

Voor de inspectie zijn meldingen over gebeurtenissen waarbij iets mis is gegaan in de zorg een belangrijke bron van informatie. En voor u als zorgaanbieder, een belangrijk hulpmiddel om te leren van wat er mis is gegaan. En de kans te verkleinen dat dit nog een keer gebeurt.

Ga voor informatie over melden en een overzicht van alle meldingen naar ‘Melden voor professionals’. Of ga direct naar:

De informatie op deze pagina is bedoeld voor zorgprofessionals. Heeft u persoonlijk een klacht, melding of zorgen die u wilt bespreken? Dat kan via ons Landelijk Meldpunt Zorg.

Bij een tuchtuitspraak

De IGJ krijgt volgens de Wet BIG een kopie van alle uitspraken van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, waarbij een maatregel is opgelegd.

Na zo’n uitspraak kunnen wij een zorgverlener vragen om te reageren op zijn manier van werken. De inspectie wil vooral weten wat de zorgverlener heeft geleerd. En ookwat hij in de toekomst anders zal doen om herhaling te voorkomen.

Aandachtsgebied in toezicht bedrijfsartsen en verzekeringsartsen

Signaleren van disfunctioneren is een aandachtsgebied van de IGJ. Als een zorgverlener zijn werk voor langere tijd niet goed en veilig doet, dan spreken we van disfunctioneren. Dit kan te maken hebben met alcohol- of drugsgebruik of door overbelasting, zowel privé als op het werk.

Het is belangrijk dat zorgverleners samen met collega’s dit soort problemen proberen te erkennen en te bespreken. Als het gaat om mogelijk disfunctioneren of ontslag wegens disfunctioneren doet de inspectie hiernaar onderzoek

Zie ook het KNMG-dossier ‘Optimaal functioneren’.