Leidraad continuïteit van zorg en jeugdhulp

Door verschillende ontwikkelingen binnen het zorgveld, zoals concentratie of afstoting van zorgtaken en oplopende wachtlijsten, wordt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) regelmatig geconfronteerd met vragen rondom de beschikbaarheid en continuïteit van zorg, en de verantwoordelijkheden die zorgaanbieders ten aanzien hiervan hebben.

In deze leidraad maken we duidelijk wat wij verwachten van zorgaanbieders in een drietal situaties waarin er (mogelijk) risico’s ontstaan voor de continuïteit van zorg aan patiënten en cliënten:

  1. Sluiting, faillissement en/of afstoten van zorgtaken
  2. Wachtlijsten 
  3. Samenwerking binnen ketens en/of netwerken van zorgverleners

Wat te doen bij (mogelijk) risico’s voor de continuïteit van zorg

Iedereen in Nederland moet kunnen vertrouwen op goede zorg en jeugdhulp. Dat wil zeggen zorg die veilig is, van een kwalitatief goed niveau, beschikbaar en afgestemd op iemands persoonlijke behoeften en voorkeuren.

Daarbij is het essentieel dat de continuïteit van deze zorg is geborgd. Iemand die afhankelijk is van zorg of jeugdhulp, moet er van verzekerd zijn dat deze zorg morgen ook nog wordt geleverd. Steeds vaker wordt zorg verleend door verschillende zorgaanbieders en zorgverleners in zorgketens of -netwerken. Het is dan belangrijk dat de verschillende zorgaanbieders hun zorg rondom de cliënt of patiënt zo organiseren dat de continuïteit is geborgd.