Zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetst in 2019 en 2020 de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Inspecteurs bezoeken in zes gebieden in Nederland thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken. Ook gaan de inspecteurs in gesprek met kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.

Eerder onderzoek liet zien dat de coördinatie en afstemming binnen het zorgnetwerk rond de kwetsbare oudere vaak gebrekkig was. Zo was de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleging niet altijd vanzelfsprekend.

Het toezicht geeft inzicht in wat er goed gaat en wat er beter kan in de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging. Per bezocht gebied maakt de inspectie een rapport. Hieronder vindt u een overzicht van de uitkomsten tot nu toe.

©IGJ

Toetsing

Om goede zorg te geven aan de kwetsbare oudere is het belangrijk dat huisarts en wijkverpleging elkaar kennen en samenwerken. Dat ze van elkaar weten wat ze doen en met elkaar afstemmen. De inspectie toetst deze samenwerking aan de hand van het toetsingskader 'Toezicht op zorgnetwerken rond cliënten in de thuissituatie'. Voor dit kader zijn algemene beroepsnormen en professionele richtlijnen gebruikt, zoals de LESA ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ (2017).

Landelijk beeld

In 2020  komt een afrondend rapport met conclusies over de samenwerking tussen huisartsenzorg en wijkverpleging bij kwetsbare ouderen. Deze conclusies worden ook besproken met partijen op landelijk niveau, zoals beleidsmakers en de branche- en beroepsorganisaties voor huisartsenzorg en wijkverpleging.

Het toezicht op zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen tot nu toe