Zorgnetwerken kwetsbare ouderen in Tiel zijn veilig en persoonsgericht. Afspraken over coördinatie nog onvoldoende in de praktijk gebracht.

Zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen in Tiel bieden veilige en persoonsgerichte zorg, maar brengen afspraken over coördinatie nog onvoldoende in de praktijk. Dit concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting op basis van haar onderzoek naar zorgnetwerken rond thuiswonende kwetsbare ouderen in Tiel.