Toetsingskader 'Toezicht op zorgnetwerken rond cliënten in de thuissituatie'

Kader voor het toetsen van netwerken van professionals die zorg bieden aan cliënten in de thuissituatie.

In het toetsingskader staan de normen en criteria waarop de inspectie toetst. Deze normen en criteria zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, richtlijnen en veldnormen. Veldnormen, richtlijnen en wet- en regelgeving zijn voortdurend in ontwikkeling. Daarom past de inspectie het toetsingskader aan wanneer dat nodig is. Op deze pagina vindt u altijd de laatste versie. De inspectie gebruikt de huidige versie sinds 1 februari 2023. 

Infographic 'Toezicht op zorgnetwerken'

Vier thema's

Het toetsingskader bestaat uit vier thema's:

  1. Cliënt staat centraal- Hij krijgt begrijpelijke uitleg over welke zorg mogelijk is. Krijgt, als het nodig is, hulp bij het duidelijk maken van zijn zorgbehoefte. Deze zorgbehoefte is vastgelegd en bekend bij zijn zorgverleners.
  2. Integrale zorg- Informatie wordt binnen het zorgnetwerk uitgewisseld. Zorg wordt gecoördineerd en afgestemd door één centraal persoon uit het netwerk. Bij opname en ontslag uit een instelling wordt de zorg overgedragen. Zorgverleners binnen het zorgnetwerk werken goed samen.
  3. Mantelzorg - Zorgverleners houden rekening met de behoeften en mogelijkheden van de mantelzorger. Zij hebben ook aandacht voor versterking van het netwerk van de cliënt als dat nodig is.
  4. Veiligheid - Er is aandacht voor risico's  in de woon- en leefomgeving van de cliënt. En voor de veiligheid van medicatie, zoals een actueel medicatieoverzicht en toedienlijst.
  • Infographic 'Toezicht op zorgnetwerken'