Verontreiniging van medicijnen met nitrosamine

In de zomer van 2018 werd bekend dat meerdere angiotensine-receptorblokkers (sartanen) verontreinigd waren met de stof NDMA. Later werden ook de stoffen NDEA en NMBA ontdekt. In oktober 2019 werd ontdekt dat de maagzuurremmer ranitidine vervuild kan zijn met NDMA.

NDMA, NDEA en NMBA behoren tot de chemische groep van nitrosaminen en zijn geclassificeerd als waarschijnlijk kankerverwekkend. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) geeft aan dat de kans erg klein is dat patiënten die de vervuilde medicijnen hebben gebruikt hierdoor kanker kunnen krijgen.

Lees meer over de risico’s van de vervuilende stoffen en extra controle op verontreiniging.
Toch zijn er regelmatig medicijnen teruggeroepen, zoals het overzicht terugroepacties laat zien. 

Onderzoek naar vervuiling gaat door

Het onderzoek naar dit soort vervuilingen, nitrosamines genaamd, gaat nog altijd door. Alle fabrikanten van geneesmiddelen moeten onderzoeken of er nitrosamines kunnen ontstaan in het productieproces. Lees hier meer over bij toezichthouder CBG, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: Updates: Verontreiniging met nitrosamines in medicijnen.