Verontreiniging van geneesmiddelen met AZBT

In juli 2021 zijn een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen teruggeroepen door fabrikanten. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. In deze medicijnen is een azide-onzuiverheid gevonden, die ook wel AZBT wordt genoemd. Deze onzuiverheid is hoger dan is toegestaan voor medicijnen. Daarom worden deze medicijnen uit voorzorg van de markt gehaald.

Meer informatie over de terugroepactie in juli 2021 staat in het nieuwsbericht:
Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen losartan, valsartan en irbesartan.

Vraag en antwoord

Vragen en antwoorden over de terugroepactie van bloeddrukmedicijnen uit de groep van sartanen vanwege verontreiniging met AZBT. Het gaat dan bijvoorbeeld om irbesartan en valsartan. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt deze informatie aangevuld: Vragen en antwoorden verontreiniging AZBT.

Gebruikt u deze medicijnen en heeft u vragen? Neem dan contact op met uw apotheek of behandelend arts. Advies is om niet zelf te stoppen met de medicijnen. De voordelen van de medicijnen wegen zwaarder dan de nadelen van de onzuiverheid.
Voor vragen waarmee patiënten niet terecht kunnen bij hun apotheek of behandelend arts kunnen patiënten contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg.

Productoverzicht terugroepactie

De medicijnen die zijn teruggeroepen staat in dit productoverzicht:
Productoverzicht: terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen losartan, valsartan en irbesartan
De genoemde batchnummers zijn te vinden op de medicijnverpakking