Overzicht terugroepacties van medicijnen

Vanaf de zomer van 2018 zijn er meerdere terugroepacties van medicijnen geweest omdat er verontreinigingen werden aangetroffen. Hieronder vindt u een overzicht.

Overzicht terugroepacties