Indicatoren Medisch Specialistische Zorg

Ziekenhuizen en particuliere klinieken leveren ieder jaar indicatoren aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Deze gebruiken wij weer als basis voor het risicotoezicht. De indicatoren zijn samengevoegd in de Basisset Medisch Specialistische Zorg. We publiceren jaarlijks een analyse van deze indicatoren via Het Resultaat Telt.

We stellen jaarlijks een set indicatoren op in samenwerking met:

Dat gebeurt onder regie van de inspectie. 

In de Basisset Medisch Specialistische Zorg (MSZ) staan drie groepen:

  1. Kwaliteitsindicatoren en verbeterdoelen aan te leveren door ziekenhuizen.
  2. Kwaliteitsindicatoren en inventarisatievragen aan te leveren door particuliere klinieken.
  3. Kwaliteitsindicatoren en verbeterdoelen aan te leveren door ziekenhuizen en particuliere klinieken.

Ziekenhuizen leveren de gegevens aan via OmniQ. Particuliere klinieken via een portal van Desan.nl, een uitnodiging hiervoor ontvangt u van de inspectie. Bent u op zoek naar oudere indicatorensets waarvan de gegevens al zijn aangeleverd? Kijk dan bij de publicaties onderaan deze pagina. Of u kunt ze vinden onder het overzicht van publicaties.

Vernieuwing basisset MSZ

In deze brief staat meer informatie over de transitie van basisset naar verbeterset.

Het Resultaat Telt

De inspectie publiceert ieder jaar Het Resultaat Telt. Dit is een analyse op de kwaliteitsindicatoren van ziekenhuizen en particuliere klinieken.

Publicaties