Basisset Medisch Specialistische Zorg

Ziekenhuizen en particuliere klinieken leveren ieder jaar verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren vormen de basis voor het risicotoezicht. Deze zijn samengevoegd in de Basisset Medisch Specialistische Zorg (MSZ). De IGJ publiceert jaarlijks een analyse van deze verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren.

We stellen jaarlijks een set verbeterdoelen op. Dit gebeurt onder regie van de IGJ in samenwerking met

Gegevens aanleveren basisset 2023 en 2022

In de basisset van 2023 zijn voor het eerst geen kwaliteitsindicatoren meer opgenomen. De Basisset MSZ voor 2023 bestaat uit:

  1. Verbeterdoelen ziekenhuizen
  2. Verbeterdoelen en toezichtvragen particuliere klinieken

In de Basisset MSZ voor 2022 zijn naast verbeterdoelen nog wel indicatoren opgenomen.

Ziekenhuizen leveren de gegevens aan via OmniQ. Particuliere klinieken via een portal van Desan.nl, een uitnodiging hiervoor ontvangt u van de IGJ.

Van indicatoren naar verbeterdoelen

De introductie van verbeterdoelen sluit aan bij wat zorgprofessionals doen op de werkvloer. Hierbij ligt de nadruk op: verbeterambities, creativiteit, leren en de ‘plan-do-check-act’-cyclus.

Jaarlijkse terugkoppeling

De inspectie publiceert ieder jaar een terugkoppeling van de verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren aan ziekenhuizen en particuliere klinieken. De meest recente publicaties zijn:

Terugkoppelingen over de kwaliteitsindicatoren: