Basisset Medisch Specialistische Zorg

Ziekenhuizen en particuliere klinieken leveren ieder jaar verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren vormen de basis voor het risicotoezicht. Deze zijn samengevoegd in de Basisset Medisch Specialistische Zorg (MSZ). IGJ publiceert jaarlijks een analyse van deze verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren via ‘Het Resultaat Telt’.

Verbeterdoelen Basisset MSZ

De introductie van verbeterdoelen sluit aan bij wat zorgprofessionals doen op de werkvloer. Hierbij ligt de nadruk op: verbeterambities, creativiteit, leren en de ‘plan-do-check-act’-cyclus.

Er blijven voorlopig ook indicatoren. Maar deze vertalen we steeds meer naar verbeterdoelen.

We stellen jaarlijks een set verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren op in samenwerking met:

Dat gebeurt onder regie van IGJ.

De Basisset MSZ bestaat uit:

  1. Verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen
  2. Verbeterdoelen, kwaliteitsindicatoren en toezichtvragen particuliere klinieken

Ziekenhuizen leveren de gegevens aan via OmniQ. Particuliere klinieken via een portal van Desan.nl, een uitnodiging hiervoor ontvangt u van IGJ.

Bent u op zoek naar basissets MSZ uit eerdere jaren? Kijk dan bij de publicaties onderaan deze pagina. Of u kunt ze vinden onder het overzicht van publicaties.

Het Resultaat Telt

De inspectie publiceert ieder jaar Het Resultaat Telt. Dit is een analyse van de verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren van ziekenhuizen en particuliere klinieken.

De meest recente publicaties van Het Resultaat Telt zijn:

Eerdere publicaties van Het resultaat telt kunt u vinden via ons zoekveld.

Terugkoppelingen voor Het resultaat telt: