Basisset medisch specialistische zorg

Ziekenhuizen en particuliere klinieken leveren ieder jaar verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren vormen de basis voor het risicotoezicht. Deze zijn samengevoegd in de Basisset medisch specialistische zorg (MSZ). De IGJ publiceert jaarlijks een analyse van deze verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren.

We stellen jaarlijks een set verbeterdoelen op. Dit gebeurt onder regie van de IGJ in samenwerking met

Gegevens aanleveren basisset 2024 en 2023

De publicatie Basisset MSZ, Verbeterdoelen en toezichtvragen 2024 bestaat net als de editie van 2023 uit:

  • Verbeterdoelen voor ziekenhuizen en wanneer van toepassing particuliere klinieken 
  • Toezichtvragen voor particuliere klinieken

Bij de Basisset MSZ 2023 vind je ook een handleiding voor verbeterdoelen in particuliere klinieken.

Ziekenhuizen leveren de gegevens aan via OmniQ. Particuliere klinieken leveren aan via een portal van Desan.nl, waarvoor de IGJ een uitnodiging zal sturen.

Van indicatoren naar verbeterdoelen

De introductie van verbeterdoelen sluit aan bij wat zorgprofessionals doen op de werkvloer. Hierbij ligt de nadruk op: verbeterambities, creativiteit, leren en de ‘plan-do-check-act’-cyclus.

Jaarlijkse terugkoppeling

De inspectie publiceert ieder jaar een terugkoppeling van de verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren aan ziekenhuizen en particuliere klinieken. De meest recente publicaties zijn:

Terugkoppelingen over de kwaliteitsindicatoren: