Particuliere klinieken in 2021 - Het resultaat telt

Van een nieuwe heup tot een facelift, er is altijd wel een gespecialiseerde particuliere kliniek voor te vinden. Er zijn veel soorten particuliere klinieken met veel verschillen in behandelaanbod, grootte en organisatievorm. Vooral het aantal geplaatste heup-/knieprothesen en het aantal uitgevoerde staaroperaties nam sterk toe. 

Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg in particuliere klinieken, vragen we jaarlijks gegevens op. Dit is de zogeheten Basisset Medisch Specialistische Zorg. Over verslagjaar 2021 hebben we input ontvangen van 613 particuliere klinieken. De uitkomsten gebruiken we om risico’s te signaleren en hier ons toezicht op af te stemmen.

Benieuwd naar wat we zagen? Lees dan de publicatie hierover. Deze geeft een beeld van de sector, de kwaliteit van de zorg en we kijken door de bril van de patiënt.