Particuliere klinieken in beeld 2022

Particuliere klinieken in Nederland verschillen erg in behandelaanbod, grootte en organisatievorm. Om hier inzicht in te krijgen, vragen wij jaarlijks gegevens op. Deze publicatie gaat over het verslagjaar 2022.

Deze particuliere klinieken bieden heel verschillende behandelingen aan. Van kleine ingrepen, zoals ooglidcorrecties en botox-/filler-behandelingen tot grote operaties zoals borstvergrotingen en buikwandcorrecties. In totaal leverden 666 klinieken gegevens aan in 2022. Zij voerden gezamenlijk ruim 3,2 miljoen behandelingen uit. 

De vragenlijst die de IGJ gebruikt om deze gegevens te verzamelen, omvat ruim 40 vragen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld organisatorische onderwerpen en zorguitkomsten. De IGJ gebruikt deze gegevens om het toezicht op de sector aan te scherpen.

Daarnaast vraagt de IGJ aan een groep grote particuliere klinieken om hun resultaten bij bepaalde verbeterdoelen uit te werken. Dit zijn:

  • Antistollingsbeleid: veilig gebruik van antistollingsmedicatie
  • Continu├»teit van zorg: goede overdacht na ontslag uit een particuliere kliniek
  • Pijnbeleid: realiseren van een optimaal pijnbeleid in een particuliere kliniek
  • Valpreventie: voorkomen van letsel en functieverlies bij (kwetsbare) ouderen ten gevolge van een val in een particuliere kliniek