Veelgestelde vragen over verbeterdoelen ziekenhuizen en klinieken

Inspiratiesessie over ‘Goede continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen’

Webinar maandag 4 oktober 2021 van 17:00-18:00 uur

Continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen als risico
Hoe kunnen ziekenhuizen en particuliere klinieken continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen goed organiseren? Dit kan door te zorgen dat de juiste informatie op tijd bij de opvolgende verantwoordelijke zorgverlener is. Denk bijvoorbeeld aan informatie als: actuele aandoeningen en interventies, behandelplan voor de eerste week en een up-to-date medicatieoverzicht. 

Verbeteren van continuïteit van zorg

Ziekenhuizen en particuliere klinieken leveren verbeterdoelen aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Verbeterdoelen sluiten aan bij wat zorgprofessionals doen op de werkvloer. In een verbeterdoel staat een risicovol thema centraal. We vragen ziekenhuizen en particuliere klinieken om te laten zien hoe zij dit onderwerp aanpakken. Dit begint met een beschrijving van de huidige situatie en de risico’s. Deze beschrijving is de input voor een verbetertraject met vervolgacties. Hierbij gaat het om de plan-do-check-act (PDCA)-cyclus. 

Inspiratie voor betere continuïteit van zorg

De inspiratiesessie is bedoeld om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Zo kunnen we gezamenlijk bijdragen aan verbetering van de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de werkgroep ‘Continuïteit van zorg voor kwetsbare oudere patiënten’ en aan IGJ. En natuurlijk is het een mooie gelegenheid om collega’s van andere ziekenhuizen en klinieken te leren kennen.

Marleen Harkes, geriater en voorzitter Kwaliteitsmeting van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie geeft een toelichting op de risico’s. Ook geeft zij een korte reactie op behaalde resultaten en schetst een toekomstbeeld. 

Voor wie? 

Ben jij betrokken bij goede zorg voor kwetsbare ouderen in ziekenhuizen en particuliere klinieken? Meld je aan!

Interessant? Meld u aan!

Aanmelden kan door een mail te sturen naar IGJ via basissetMSZ@igj.nl en hierbij uw contactgegevens, de naam van uw organisatie en uw functienaam te vermelden.

Met wie kunt u contact opnemen met vragen over verbeterdoelen?

U kunt contact opnemen met IGJ via basissetMSZ@igj.nl of u aanmelden voor een van de vragenuurtjes. 

Vragenuurtje voor ziekenhuizen en particuliere klinieken

Voor de verantwoordelijken voor het aanleveren van de gegevens voor de basisset organiseren we digitale vragenuurtjes. Zo kunnen ziekenhuizen en particuliere klinieken vragen stellen over de aanlevering van verbeterdoelen. Bij de vragenuurtjes is een afvaardiging van de samenwerkende partners aanwezig, te weten: Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland en IGJ.

Nieuwe onlinevragenuurtjes in september

Ziekenhuizen en particuliere klinieken hebben inmiddels ervaring met het aanleveren van verbeterdoelen. Tijd voor nieuwe vragenuurtjes! Graag willen we terugkijken op de afgelopen aanlevering en ook evalueren. Wij zijn benieuwd wat er leeft bij de ziekenhuizen en klinieken. En we gaan de nieuwe verbeterdoelen voor 2022 onthullen.

Data:

  • Donderdag 16 september 13.30 – 14.30 (VOL)
  • Maandag 20 september 13.30 – 14.30 (VOL)

Omdat de vragenuurtjes van 16 september en 20 september al vol zijn, organiseren we een extra vragenuurtje:

  • Woensdag 22 september 13.30-14.30 uur

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar IGJ via basissetMSZ@igj.nl en hierbij te vermelden:  uw contactgegevens, de naam van uw organisatie en uw functienaam en naar welk digitaal vragenuurtje u wilt gaan.