Nuchterbeleid bij kinderen in de preoperatieve fase

Deze Rode draad gaat over het verbeterdoel ‘Voorkomen onnodig lang nuchter zijn van kinderen in de preoperatieve fase’ uit de Basisset medisch specialistische zorg (MSZ). Dit document is bedoeld als inspiratie voor zorgprofessionals die betrokken zijn bij kinderen in de preoperatieve fase. De informatie en de goede voorbeelden komen uit de inspiratiesessie over een optimaal nuchterbeleid.