Terugkoppeling indicatoren Basisset Medisch Specialistische Zorg 2021

In dit document staat de terugkoppeling van de kwaliteitsindicatoren uit de Basisset medisch specialistische zorg (MSZ) 2021.

Deze terugkoppeling is bedoeld om de dialoog in en tussen de ziekenhuizen en particuliere klinieken onderling én met de IGJ te stimuleren. Deze dialoog heeft tot doel om, aan de hand van de resultaten van kwaliteitsindicatoren, te leren van elkaar en verder te verbeteren. Met deze resultaten kunnen zorgverleners en bestuurders de dialoog voeren over de zorgverlening en de uitkomsten daarvan. 

In de Basisset MSZ 2021 zijn ook vijf verbeterdoelen opgenomen. Hierover is de publicatie Verbeterdoelen basisset MSZ in beeld 2021 verschenen.