Inspiratie verbeterdoelen

In een verbeterdoel staat een risicovol thema centraal. We vragen ziekenhuizen en particuliere klinieken om te laten zien hoe zij dit thema aanpakken. Bij een verbeterdoel beschrijven zij hun plan-do-check-act (PDCA)-cyclus. Door de manier waarop zij bezig zijn met het verbeterdoel, laten ziekenhuis en kliniek zien hoe zij hun leer- en verbetercyclus hebben geregeld.

2020 was het eerste jaar van de verbeterdoelen. Goede voorbeelden kwamen sindsdien duidelijk naar voren. Hiervan kunnen anderen leren om zo hun proces te verbeteren. Het is een mooi leerproces, waarin ook de IGJ samen met de samenwerkende partners leert en verbetert.

In gesprek

De komende jaren willen we álle ziekenhuizen en particuliere klinieken meenemen in het gesprek over verbeterdoelen. We organiseren inspiratiesessies en digitale vragenuurtjes.

Zo kunnen ziekenhuizen, klinieken en IGJ met elkaar in gesprek gaan over de verbeterdoelen. De inspiratiesessies zijn bedoeld voor de personen die verantwoordelijk zijn voor de implementatie en vormgeving van het verbeterdoel in een ziekenhuis en kliniek. De vragenuurtjes zijn vooral bedoeld voor de verantwoordelijken voor het aanleveren van de gegevens voor de basisset. Dit zijn meestal adviseurs en managers kwaliteit en veiligheid van de ziekenhuizen en klinieken.

Via de tijdlijn hieronder vindt u onder andere het verslag van de inspiratiesessie over het verbeterdoel 'Voorkomen onnodig lang nuchter zijn van kinderen in de preoperatieve fase'. Daarin deelden instellingen veel praktijkvoorbeelden en konden aanwezigen vragen stellen.

Inspiratiesessies

Vragenuurtjes basisset MSZ

Voor ziekenhuizen en particuliere klinieken
Voor de verantwoordelijken voor het aanleveren van de gegevens voor de basisset organiseren we elk jaar digitale vragenuurtjes. Zo kunnen ziekenhuizen en particuliere klinieken vragen stellen over de aanlevering van verbeterdoelen. Bij de vragenuurtjes is naast de inspectie een afvaardiging van de samenwerkende partners aanwezig: de Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zelfstandige Klinieken Nederland.

Op dit moment zijn er geen nieuwe vragenuurtjes gepland.