Inspectierapport over het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH)

Het LCH is in maart 2020 opgericht om gedurende de coronapandemie zo snel mogelijk voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen van de juiste kwaliteit in te kopen en beschikbaar te stellen aan zorgaanbieders.