Coronavirus COVID-19

De inspectie  ziet dat professionals in de zorg zich iedere dag inspannen om onder bijzondere omstandigheden goede zorg te leveren. De inspectie houdt rekening met deze omstandigheden, zowel nu als na de coronacrisis. Op deze pagina vindt u informatie over melden, aanleveren van informatie en inspecties in deze tijd. Verder brengen we regelmatig nieuwsberichten uit die u terug kunt vinden onderaan deze pagina.

Daarnaast kunt u zich abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief 'Zorgsignalen tijdens coronacrisis’ waarin we signalen delen die we ophalen in de zorg.

Wat moet u wel en niet bij ons melden?

Veel zorginstellingen hebben te maken met coronabesmettingen. Die hoeven niet allemaal gemeld te worden bij de inspectie. 

Maar dat moet wél als door de besmettingen of door de uitval van personeel de kwaliteit, de veiligheid of de continuïteit van de zorg in gevaar dreigen te komen. Of als bijzondere maatregelen nodig zijn om dat te voorkomen. 

Zorginstellingen moeten dit soort situaties melden bij de inspectie. Daarnaast zijn natuurlijk meldingen nodig in situaties waarin dat wettelijk verplicht is.

Hoe melden?

Zorgaanbieders kunnen contact opnemen met het Meldpunt IGJ. Op de IGJ-website staan formulieren om meldingen door te geven.

Zorgaanbieders die een vast contactpersoon binnen de inspectie hebben, kunnen daar natuurlijk ook contact mee opnemen.

Toezicht tijdens de coronacrisis

Mag ik afwijken van de normale werkwijze?

De inspectie houdt rekening met de bijzondere omstandigheden waaronder de zorg op dit moment wordt verleend. Ook als u daardoor moet afwijken van de gebruikelijke werkwijze. Wel vragen we u deze afwijkingen vast te leggen. Op die manier is achteraf altijd uit te leggen waarom in deze tijd bepaalde keuzes werden gemaakt. Niet alleen naar de inspectie, maar vooral aan patiënten en collega’s. Het is altijd belangrijk dat de zorg veilig en verantwoord is.

Hoe verloopt een inspectie?

Juist waar de zorg onder enorme druk staat, is het belangrijk dat de inspectie toezicht blijft houden op de kwaliteit, de veiligheid en de continuïteit van de zorg en de jeugdhulp. Met veel telefonische of digitale contacten, maar ook met inspectiebezoeken in het land. In situaties waar beperkingen gelden, is de inspectie immers soms nog de enige onafhankelijke instantie die ter plekke komt kijken.

Als we op bezoek komen, houden we ons natuurlijk aan de RIVM-richtlijnen en aan de regels die op een locatie gelden.

Tijdens inspectiebezoeken kijkt de IGJ ook naar de samenwerking binnen netwerken van zorginstellingen in de regio’s. Verschillende zorginstellingen hebben met elkaar te maken: van huisarts, thuiszorg en verpleeghuis tot ziekenhuis, en van jeugdzorg en gehandicaptenzorg tot de geestelijke gezondheidszorg. We zetten daarom soms teams in met inspecteurs die verstand hebben van de verschillende zorgsectoren en kijken naar de onderlinge samenwerking. Per locatie komen we met maximaal 2 inspecteurs. Meestal kondigen we ons bezoek kort vooraf aan.

Contact tijdens de coronacrisis

Inspecteurs hebben dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld van de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en van mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. We delen deze signalen met betrokken organisaties, zoals brancheorganisaties en VWS. Daarnaast publiceren we deze signalen via onze nieuwsbrief.

Bereikbaarheid

Zorgprofessionals kunnen ons op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur bereiken via het Meldpunt IGJ: 088-120 50 00  (lokaal tarief). Buiten kantoortijden kunnen zij voor spoedgevallen bellen naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 070–340 5050. Het ministerie neemt vervolgens contact op met de dienstdoende inspecteur.

Voor burgers zijn we bereikbaar via het Landelijk Meldpunt Zorg.

Meer informatie

Uitgelicht

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws