Coronavirus COVID-19

De inspectie  ziet dat professionals in de zorg zich iedere dag inspannen om onder bijzonder omstandigheden goede zorg te leveren. De inspectie houdt rekening met deze omstandigheden, zowel nu als na de coronacrisis. Op deze pagina vindt u informatie over melden, aanleveren van informatie en inspecties in deze tijd. Verder brengen we regelmatig nieuwsberichten uit die u terug kunt vinden onderaan deze pagina. Daarnaast kunt u zich abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief 'Zorgsignalen tijdens coronacrisis’ waarin we signalen delen die we ophalen in de zorg.

Wat moet u wel en niet bij ons melden?

U hoeft geen melding te doen als er COVID-19 voorkomt in uw instelling. U moet wel een melding doen als de wettelijk verplichte meldingen van toepassing zijn.

Welke informatie wil de inspectie?

Wij willen graag geïnformeerd worden over knelpunten op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg en toegankelijkheid. Daarnaast stellen we het op prijs als u ons informeert over relevante ontwikkelingen. Ziekenhuizen kunnen dit via hun accounthouder binnen IGJ doen.

Dit geldt ook voor andere zorgaanbieders die een accounthouder hebben. De bestuurder weet wie de accounthouder is. Zorgaanbieders zonder accounthouders kunnen hiervoor contact opnemen met het Meldpunt IGJ.

Toezicht tijdens de coronacrisis

Mag ik afwijken van de normale werkwijze?

De inspectie houdt rekening met de bijzondere omstandigheden waaronder de zorg op dit moment wordt verleend. Ook als u daardoor moet afwijken van de gebruikelijke werkwijze. Wel vragen we u deze afwijkingen vast te leggen. Op die manier is achteraf altijd uit te leggen waarom in deze tijd bepaalde keuzes werden gemaakt. Niet alleen naar de inspectie, maar vooral aan patiënten en collega’s. Het is altijd belangrijk dat de zorg veilig en verantwoord is.

Hoe verloopt een inspectie ?

Waar de situatie dat toelaat, voeren we inspecties op afstand uit. Om besmetting te voorkomen en instellingen en bedrijven zo min mogelijk te belasten. Denk hierbij aan online inzage van stukken of een (video)vergadering. Of we brengen een bezoek aan een (sub)locatie zonder patiënten/cliënten.

We bezoeken wel locaties wanneer mogelijk sprake is van een onveilige, schrijnende of andere onaanvaardbare situatie. Dit doen we uiteraard in overeenstemming met de RIVM-richtlijnen. Dat kunnen ook instellingen zijn die voor bezoekers zijn gesloten doordat ze door het coronavirus zijn getroffen.

Contact tijdens de corona crisis

Inspecteurs hebben dagelijks contact met zorgverleners, producenten, leveranciers en andere zorgorganisaties over de effecten van het coronavirus op het werk in de zorg. Door dit contact hebben we een actueel beeld van de kwaliteit van zorg binnen de verschillende sectoren en van mogelijke problemen die deze zorg in de weg staan. We delen deze signalen met betrokken organisaties, zoals brancheorganisaties en VWS. Daarnaast publiceren we deze signalen via onze nieuwsbrief.

Bereikbaarheid

Zorgprofessionals kunnen ons tijdens kantooruren bereiken via het Meldpunt IGJ. Voor spoedzaken kunt u ons ook buiten kantooruren bereiken. Voor burgers zijn we bereikbaar via het Landelijk Meldpunt Zorg.

Meer informatie

Uitgelicht

Nieuws

Abonneren op nieuws over dit onderwerp Meer nieuws