Toezicht op producten

Het toezicht op producten kent Europese wetgeving. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat fabrikanten en leveranciers van producten zich aan de regels en wetten houden. We beoordelen meldingen over problemen met medische producten. En voeren inspecties uit bij fabrikanten en leveranciers. Onder het toezicht op producten vallen de volgende onderwerpen: