Zorg voor mensen met een ernstig meervoudige beperking

In ons toezicht op zorg voor mensen met een beperking hebben we speciale aandacht voor zorg aan mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Mensen met EMB kunnen zich vaak niet met woorden verstaanbaar maken. Als gevolg daarvan begrijpt hun omgeving hen niet altijd. Als hun begeleiders hen niet begrijpen, leidt dat tot risico’s in de zorg.

Kernpunten voor zorg bij EMB

 1. De cliënt is een uniek persoon en ontvangt zorg op maat
  Zorginstelling en cliënt hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning die de cliënt nodig heeft. Deze afspraken gaan over het functioneren, de ondersteuningsbehoeften en de cliëntgebonden risico’s. De gezondheidsrisico’s zijn in beeld en deze worden zo klein mogelijk gehouden of gemotiveerd geaccepteerd.

 2. De cliënt heeft zelf de regie als dit mogelijk is. Hij krijgt hierbij ondersteuning als dit nodig is
  De cliënt krijgt persoonlijke aandacht. Hierbij krijgt hij passende mogelijkheden om te kiezen en ruimte voor eigen beslissingen. Ouders of cliëntvertegenwoordigers zijn actief en betrokken bij de keuze, besluitvorming en overleg.

 3. Cliënten mogen rekenen op professionals die methodisch en multidisciplinair werken
  Professionals werken methodisch in een proces van observeren, interpreteren, doelen stellen, interventies toepassen en evalueren. Zij stemmen de afspraken over de zorg af op de wensen en behoeften van de cliënt. De cliëntvertegenwoordiger is hierbij betrokken.

 4. Cliënten mogen rekenen op professionals met voldoende actuele kennis en vaardigheden voor de zorg aan mensen met EMB
  Professionals hebben actuele kennis en vaardigheden om zorg te kunnen bieden aan cliënten met EMB.

 5. Medewerkers werken met relevante, actuele richtlijnen, protocollen en/of werkinstructies
  Professionals werken volgens beroepsstandaarden, protocollen en richtlijnen. Afwijken hiervan mag alleen als dit is besproken en op cliëntniveau is vastgelegd.

 6. Medewerkers werken cliëntgericht
  Medewerkers geven betekenis aan lichaamstaal en stemmingen. De cliënt krijgt de zorg en ondersteuning die past bij zijn wensen en behoeften.

 7. De zorgorganisatie werkt met en volgens een visie op zorg aan cliënten met EMB
  De organisatie gebruikt een visie op zorg aan cliënten met EMB die in de praktijk uitgevoerd wordt. De zorgorganisatie voldoet aan de randvoorwaarden voor het leveren van goede zorg.

Toezicht via observatie bij mensen met EMB

De inspectie toetst aan de hand van een speciaal ontwikkelde observatiemethode hoe de cliënt de zorg ervaart. Lees er meer over bij Toezicht via observatie bij mensen met EMB.