Toetsingskaders gehandicaptenzorg

In de zorg voor mensen met een beperking horen de behoeften en wensen van de cliënten centraal te staan. De IGJ bezoekt regelmatig zorgaanbieders om te kijken of de zorg veilig en persoonsgericht is. Onze inspecteurs gebruiken tijdens een bezoek het toetsingskader voor gehandicaptenzorg.

De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) bezoekt in mei, juni en juli onaangekondigd zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg om te kijken hoe zij werken aan de medicatieveiligheid. Toetsingskader Medicatieveiligheid in de maatschappelijke zorg.

Om duidelijk te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de zorg. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij behorende toetsingscriteria. Deze zijn gebaseerd op wetten en regels, veldnormen en richtlijnen die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hier toetst de inspectie op.

Toetsingskader gehandicaptenzorg

In het toetsingskader staat waar onze inspecteurs in de basis naar kijken tijdens een inspectiebezoek.

In dit toetsingskader staan 3 thema’s waar de inspectie op let bij het toezicht op de gehandicaptenzorg:

  • Persoonsgerichte zorg
  • Deskundigheid van medewerkers
  • Sturen op kwaliteit en veiligheid

Andere toetsingskaders in het toezicht op de gehandicaptenzorg

De inspectie gebruikt ook andere toetsingskaders. Bijvoorbeeld om te kijken naar specifieke of actuele aspecten van de zorg, zoals de verklaring omtrent gedrag (VOG), dwang in de zorg, medicatieveiligheid. Deze toetsingskaders zijn: