Sectorrapportage Gehandicaptenzorg

Toen er in maart 2020 sprake was van een uitbraak van het coronavirus zijn er meerdere maatregelen ingezet om de kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen, maar ook om te voorkomen dat de acute zorg overbelast zou raken. In de gehandicaptenzorg gingen dagbestedingslocaties op slot en was bezoek alleen bij hoge uitzondering mogelijk. Zorgaanbieders moesten daarna maatregelen nemen om het virus zoveel als mogelijk buiten de deur te houden. De inspectie kijkt met haar toezicht naar de maatregelen die de zorgaanbieders hebben genomen en de effecten daarvan.

Ook onderzoekt de inspectie wat de gehandicaptenzorg heeft geleerd van de eerste golf van coronabesmettingen en of zorgaanbieders zich voldoende hebben voorbereid op een eventuele tweede golf. Met deze factsheet wil de inspectie zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg inspireren met best practices en bijdragen aan het creƫren van alertheid, zodat zorgaanbieders bij een eventuele tweede golf tijdig de juiste maatregelen nemen.