Sectorrapportage Eerstelijnszorg

Het brede veld van de eerstelijnszorg werd geraakt door de COVID-19 crisis. De impact voor huisartsenzorg, ambulancezorg, mondzorg, verloskundige zorg, farmaceutische zorg en paramedische zorg was heel verschillend. Door de intelligente lockdown en de belasting van de eerste lijn met  COVID-19-(verdachte) patiënten, kon de reguliere zorg zoals we die kennen niet worden voortgezet. Met alle sectoren onderhield de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gedurende de crisis nauw contact.

De inspectie is positief over wat er is bereikt in de eerstelijnszorg. De eerstelijnszorgverleners hebben inventief en met maximale inzet gereageerd op de nieuwe omstandigheden en daarbij goed samengewerkt. De eerste lijn heeft zich voorbereid op een tweede golf en wil daarbij de reguliere zorg zoveel mogelijk in stand houden.