De zorg en de jeugdhulp tijdens de coronacrisis

Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nauw contact onderhouden met zorgaanbieders in de zorg en de jeugdhulp en met fabrikanten en leveranciers van medicijnen en medische hulpmiddelen. Eerst vooral telefonisch en digitaal, later ook weer door het afleggen van bezoeken.

Wat we hebben gehoord en gezien en de conclusies en aanbevelingen die we daaruit trekken, staat in deze tussenrapportage. Een vervolgrapportage komt later deze maand.

Sectorrapportages