Toezicht MSZ in coronatijd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft tijdens de coronacrisis zeer nauw contact gehad met bestuurders in de medisch specialistische zorg. In sommige regio’s werd er zelfs dagelijks gebeld. In dit rapport zet de inspectie uiteen wat er uit die gesprekken is voortgekomen en welke lessen er zijn geleerd ter voorbereiding op een mogelijke tweede uitbraak.

De sector medisch specialistische zorg heeft vanaf het begin met grote inzet en aanpassingsvermogen en daarmee op passende wijze invulling gegeven aan de verantwoordelijkheden en taken die de Nederlandse samenleving aan hen toevertrouwt De kwaliteit van zorg tijdens de eerste COVID-19 uitbraak is van een aanvaardbaar niveau gebleven. Gegeven de omstandigheden, was er goede zorg.

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat COVID-19 allerminst aan Nederland voorbij zou gaan zijn er voorbereidingen getroffen om de zorg zo goed mogelijk in te richten. Grote aantallen patiënten zijn behandeld op de SEH’s, verpleegafdelingen en IC’s van alle ziekenhuizen. Er zijn aanpassingen gedaan aan de zorg, bijvoorbeeld door de inrichting van speciale afdelingen, het anders inzetten van zorgverleners en samenwerkingsafspraken tussen zorgaanbieders. Ook voor particuliere klinieken, revalidatiecentra en abortusklinieken had de uitbraak van COVID-19 en het afschalen van reguliere zorg aanzienlijke gevolgen. Tijdens de coronacrisis hebben ziekenhuizen de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio geïntensiveerd. Beroepsverenigingen hebben zich ingezet om kennis te verzamelen, vermeerderen en te verspreiden. Zodra daar weer enigszins ruimte en energie voor was, is er gereflecteerd en geëvalueerd.