Werkplan 2023

COVID-19 heeft ons laten zien hoe belangrijk goede gezondheidszorg en jeugdhulp zijn voor de kwaliteit van leven van heel veel mensen. Dankzij de enorme inzet van zorg- en jeugdhulpprofessionals is de kwaliteit van zorg en jeugdhulp in Nederland hoog. En dat willen we zo houden, daarom houden wij toezicht.

Tegelijkertijd staat de wereld niet stil en brengt dit kansen én risico’s met zich mee. De zorg speelt daar persoonsgericht op in en het toezicht sluit daar effectief op aan. Er zijn grote vraagstukken voor ons allemaal. Voor mensen die werken in de zorg en jeugdhulp, alle inwoners, voor bestuur en beleid en ook voor ons toezicht. Denk aan personeelstekorten en aan de vele verschillende zorg- of jeugdhulpverleners waarmee mensen te maken hebben. Daarnaast hebben we te maken met nieuwe ICT-toepassingen en e-health (digitale zorg). De internationale markt van medische technologie en farmaceutische producten heeft weer zijn eigen uitdagingen voor ons toezicht.

In dit werkplan vertellen we wat we gaan doen in 2023. Het is zeker geen uitputtende lijst van alles wat we gaan doen. Want de IGJ houdt regulier toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg bij een breed scala aan aanbieders. Toezichthouden is meer dan controleren ‘op basis van wetten, regels en normen’. Wij agenderen kwaliteit en veiligheid bij partijen in en rondom de zorg en wij stimuleren zorgorganisaties en professionals om (samen) te werken aan het borgen en verbeteren van hun zorg. Waar nodig treden we op.