Werkplan 2022

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in 2022 extra aandacht voor het probleem dat er te weinig zorg- en (jeugd)hulpverleners zijn. Verder richt IGJ zich op de risico’s van geneesmiddelentekorten. En we letten op de gevolgen van de nieuwe Europese wetgeving over medische hulpmiddelen. Dit alles naast de grote invloed van de coronapandemie op zorg en jeugdhulp. Zo houden wij toezicht op veilige en goede zorg en (jeugd)hulp voor iedereen.

Dit zijn enkele punten uit het IGJ-werkplan. In dit werkplan beschrijven we waar we in 2022 extra aandacht aan besteden en hoe we dat doen. Deze onderwerpen volgen ook uit ons Meerjarenbeleidsplan (MJB) 2020-2023. Uiteraard doen onze inspecteurs ook hun gewone toezichtswerk. Minister De Jonge (VWS) heeft het werkplan vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

COVID-19 en andere pandemieën

De coronapandemie heeft grote invloed op zorg en jeugdhulp. IGJ geeft zorgaanbieders en zorgverleners ruimte en vertrouwen om die crisis het hoofd te bieden. Daarnaast kijken we ook naar hoe de zorg en de jeugdhulp zich voorbereiden op mogelijke toekomstige pandemieën (‘pandemische paraatheid’).

Persoonsgerichte zorg en samenwerken in netwerken

Persoonsgerichte zorg is afgestemd op iemands persoonlijke behoeften, wensen en voorkeuren. Hiervoor is het nodig in gesprek te zijn met patiënten/ cliënten/ jeugdigen en hun naasten. Persoonsgerichte zorg, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven, wordt steeds belangrijker. Daarom staat er veel over dit onderwerp in ons werkplan. 

Mensen hebben vaak te maken met verschillende zorg- of (jeugd)hulpverleners. Om goede zorg te kunnen bieden, is het nodig dat zorg- en hulpverleners goed met elkaar samenwerken. Ook dit is een belangrijk onderwerp in ons werkplan.