Zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toetste in 2019 en 2020 de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Inspecteurs bezochten in zes gebieden in Nederland thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken. Ook gingen de inspecteurs in gesprek met kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.

Eerder onderzoek liet zien dat de coördinatie en afstemming binnen het zorgnetwerk rond de kwetsbare oudere vaak gebrekkig was. Zo was de samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleging niet altijd vanzelfsprekend.

Grote verschillen in samenwerking huisarts en wijkverpleging; kwetsbare ouderen krijgen niet overal goede zorg thuis

Dat is de belangrijkste conclusie uit ons toezicht op de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Lees hier het eindrapport Grote verschillen in samenwerking huisarts en wijkverpleging; kwetsbare ouderen krijgen niet overal goede zorg thuis

Per bezocht gebied maakte de inspectie een rapport. Door de COVID-19-uitbraak heeft de inspectie van twee gebieden geen rapport gemaakt. In die gebieden deden we geen toetsing, maar een inventarisatie naar hoe de zorg voor kwetsbare ouderen is georganiseerd. In de tijdlijn hieronder vindt u een overzicht van de uitkomsten per gebied. 

Beeld: ©IGJ

Toetsing

Om goede zorg te geven aan de kwetsbare oudere is het belangrijk dat huisarts en wijkverpleging elkaar kennen en samenwerken. Dat ze van elkaar weten wat ze doen en met elkaar afstemmen. De inspectie toetst deze samenwerking aan de hand van het toetsingskader 'Toezicht op zorgnetwerken rond cliënten in de thuissituatie'. Voor dit kader zijn algemene beroepsnormen en professionele richtlijnen gebruikt, zoals de LESA ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ (2017).

Het toezicht op zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen tot nu toe