Overzicht uitvoering netwerktoezicht in Den Haag

De afbeelding laat zien welke stappen zijn gezet bij het toezicht op de samenwerking tussen huisartsenzorg en wijkverpleging in Bouwlust en Vrederust in Den Haag.

Op het schema zijn de volgende stappen weergegegeven:

 1. Startbijeenkomst
  In de startbijeenkomst gaf de inspectie informatie over het netwerktoezicht in Bouwlust en Vrederust. De inspectie ging in gesprek met huisartsen, wijkverpleegkundigen en managers van de thuiszorg over hun ervaringen met de samenwerking bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Bij de startbijeenkomst in Bouwlust en Vrederust waren zestien mensen aanwezig.
   
 2. Toezichtbezoek aan thuiszorgorganisaties; keuze kwetsbare ouderen
  In Bouwlust en Vrederust biedt een groot aantal thuiszorgorganisaties wijkverpleging aan ouderen. Hieruit koos de inspectie vier thuiszorgorganisaties voor een toezichtbezoek. Deze thuiszorgorganisaties verschillen niet alleen in grootte, maar ook op andere aspecten. Bijvoorbeeld door het werken met een multicultureel team of het bieden van ongecontracteerde zorg. Per thuiszorgorganisatie selecteerde de inspectie 5 cliënten van 75 jaar en ouder. Dit waren cliënten met complexe lichamelijke problematiek en/of met dementie. De cliënten waren langer dan zes maanden in zorg bij de wijkverpleging en hun kwetsbaarheid was de afgelopen zes maanden toegenomen. De inspectie besprak met de wijkverpleegkundige de samenwerking met de huisartsenzorg bij deze cliënten. Ook toetsten we de informatie in het cliëntdossier. In totaal toetste de inspectie 20 dossiers bij de wijkverpleging. De inspectie koos hieruit 7 kwetsbare ouderen die dagelijks of meerdere keren per dag persoonlijke verzorging en/of verpleging krijgen van de wijkverpleging.
   
 3. Gesprekken met kwetsbare ouderen en met mantelzorgers
  De inspectie sprak met de 7 kwetsbare ouderen in Bouwlust en Vrederust over hoe zij de zorg en de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging ervaren. Vijf van hen wonen alleen, twee wonen samen met hun partner. De inspectie sprak ook met de mantelzorgers. Zes mantelzorgers zijn zoon, dochter of schoondochter en één mantelzorger is vrijwilliger. 
   
 4. Toezichtbezoek aan huisartsenpraktijken
  De inspectie bezocht de huisartsen van de 7 kwetsbare ouderen die de inspectie heeft gesproken. 6 huisartsen zijn gevestigd in Bouwlust en Vrederust, 1 huisarts in een andere wijk. Met de huisartsen besprak de inspectie de samenwerking met de wijkverpleging bij de zorg aan de kwetsbare oudere. De inspectie toetste de informatie hierover in het dossier van de huisarts.
  We spraken ook met 3 Praktijkondersteuners Huisarts Ouderenzorg (POH-O’s) uit de huisartsenpraktijken. Met hen besprak de inspectie enkele dossiers van kwetsbare ouderen.
  Als bij een huisarts geen POH-O werkt, dan toetste de inspectie nog een ander dossier van een kwetsbare oudere met de huisarts. In totaal toetste de inspectie bij de huisartsenpraktijken 16 dossiers van kwetsbare ouderen op informatie over de samenwerking met de wijkverpleging.
   
 5. Algemene gesprekken
  De inspectie voerde een aantal algemene gesprekken over de zorg voor kwetsbare ouderen in Bouwlust en Vrederust met zorgkoepels in Den Haag, zorgverzekeraars en de gemeente.
   
 6. Data-analyse
  De inspectie analyseerde alle verzamelde informatie eerst op cliëntniveau en daarna op gebiedsniveau. Op basis hiervan beschreef de inspectie haar bevindingen in Bouwlust en Vrederust.
   
 7. Focusgroep
  De inspectie organiseerde een focusgroepbijeenkomst voor betrokken professionals uit de huisartsenzorg en de wijkverpleging in Bouwlust en Vrederust. Doel was om te toetsen of zij de bevindingen van de inspectie herkennen en of er nog zaken onderbelicht zijn gebleven. Bij de focusgroep in Bouwlust en Vrederust waren 17 mensen aanwezig.
   
 8. Extra bijeenkomst
  De inspectie organiseerde een extra bijeenkomst over de noodzakelijke verbeteringen in de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de wijkverpleging bij de zorg voor kwetsbare ouderen. Bij deze extra bijeenkomst waren sleutelfiguren uit de huisartsenzorg, de wijkverpleging, Hadoks, Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. en zorgverzekeraar CZ aanwezig.
  De inspectie organiseerde geen afsluitende bijeenkomst, zoals aanvankelijk de bedoeling was. De Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o. organiseert een bijeenkomst over de verbeteragenda voor Bouwlust en Vrederust.