Interventiemogelijkheden bij zorgnetwerken

Iedereen in Nederland moet kunnen vertrouwen op goede en veilige zorg en jeugdhulp. Als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet dat er risico’s zijn voor cliënten die zorg krijgen vanuit een zorgnetwerk, grijpt de inspectie in. In dit document beschrijven wij welke mogelijkheden we hebben bij deze interventies. 

De interventiemogelijkheden zijn gebaseerd op het algemene IGJ-interventiebeleid. Wij houden bij onze interventies rekening met het risico voor de volksgezondheid en het vertrouwen in de verbeterkracht. 

In ‘Interventiemogelijkheden bij zorgnetwerken’ leest u onder andere wat de IGJ kan doen als cliënten/patiënten bijvoorbeeld versnipperde en onsamenhangende zorg vanuit een zorgnetwerk krijgen. Of als er gaten in die zorg vallen. Of als de zorg vanuit het netwerk niet genoeg aansluit op de wensen en behoeften van de cliënt. Ook leest u welke vragen een rol spelen bij onze keuze voor een interventie.