Inzet van familie-inspecteurs

In 2023 zijn we gestart met het inzetten van familie-inspecteurs. De inspectie kan besluiten om een familie-inspecteur bij een onderzoek te betrekken als er sprake is van een ernstige gebeurtenis met zeer grote impact op een cliënt, patiënt, jongere of kind, of voor de familie of nabestaanden.

Soms gaat er iets erg mis in de zorg. Bijvoorbeeld iets met een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt, of een ernstige bedreiging voor de veiligheid van cliënten. Wanneer jou of je naaste zoiets overkomt, heeft dat erg veel impact. Betrokkenen kunnen zo’n gebeurtenis bij de IGJ melden. Zorg- en jeugdhulpaanbieders zijn zelfs verplicht calamiteiten bij de IGJ te melden. Wanneer de inspectie zo’n ernstige melding binnenkrijgt, beoordelen wij of het belangrijk is om er een familie-inspecteur bij te betrekken.

Vast contactpersoon

Wanneer de inspectie besluit om een familie-inspecteur te betrekken bij een melding, is de familie-inspecteur de vaste contactpersoon voor de patiënt, cliënt of de familie. We merken dat het persoonlijke contact met een vertrouwd gezicht voor hen belangrijk is. Familie-inspecteurs zijn hiervoor speciaal opgeleid.

Het onderzoek naar de melding, dat de betrokken zorgaanbieder meestal zelf uitvoert, kan maanden duren. Tijdens dit proces heeft de familie-inspecteur contact met de familie over het verloop van het onderzoek. Dit is belangrijk zodat mensen weten wat zij kunnen verwachten van de rol van de inspectie. Ook zal de familie-inspecteur op huisbezoek gaan om te luisteren naar hun verhaal en om vragen te beantwoorden. Uiteraard alleen als de familie dat wil.

In contact met de familie

Er is altijd contact met de familie, ook als de inspectie besluit geen familie-inspecteur te betrekken. Dat doen de inspecteurs die betrokken zijn bij het onderzoek dan zelf. Bij de meeste meldingen is dit nog steeds het geval. Alleen als deze 2 rollen voor hen niet goed te combineren zijn, zetten we een familie-inspecteur in.

Bredere ontwikkeling binnen de inspectie

Het werken met familie-inspecteurs is een onderdeel van een bredere ontwikkeling binnen de inspectie. De inspectie wil toezicht houden namens, in het belang van en vooral samen met patiënten, cliënten, jongeren, kinderen en andere betrokkenen. Zodat zij een stem hebben, zich betrokken voelen en vertrouwen hebben in het werk van de IGJ.