Hoe zet IGJ interventies in?

Iedereen moet in Nederland op goede en veilige zorg en jeugdhulp kunnen vertrouwen. Waar nodig treedt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op. Maar toezichthouden is meer dan ‘controleren op basis van wetten, regels en normen’. Wij agenderen kwaliteit en veiligheid en stimuleren partijen om hun zorg te verbeteren.

We grijpen in als we vaststellen dat de kwaliteit van zorgverlening onvoldoende is. Of als door zwakke plekken in het zorgproces de kans op vermijdbare schade te groot is. Hiervoor hebben we verschillende mogelijkheden. Ons interventiebeleid beschrijft wat we kunnen doen nadat we een normafwijking hebben geconstateerd. Wij houden hierbij rekening met het risico voor de volksgezondheid en het vertrouwen in de verbeterkracht. 

Wanneer we een normafwijking zien, dan volgt altijd een actie die in het interventiebeleid staat.

De infographic heeft de vorm van een waaier met van links naar rechts drie categorieën interventies: agenderen, stimuleren en handhavend interveniëren. Van buiten naar binnen heeft de waaier 4 doelgroepen op wie de interventies zijn gericht: publiek, patiënt en politiek, de hele sector, enkele zorgaanbieders en individuele zorgaanbieders/professionals.

Er zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld:

Algemeen interventiebeleid

In het algemene interventiebeleid staat welke afwegingen de IGJ maakt. Soms geven we eerst een waarschuwing. Ook kan IGJ een zorgaanbieder aanspreken of een plan vragen om zaken te verbeteren, zonder een formele interventie op te leggen. Het algemene interventiebeleid geldt voor alle terreinen en sectoren waar de IGJ toezicht houdt. 

Het algemene beleid zorgt voor uniformiteit in het optreden van de IGJ. Maar het biedt ook ruimte voor maatwerk. Vraagt een specifieke situatie om een andere aanpak dan uit het interventiebeleid volgt? Dan leggen wij onze keuze uit.

Specifiek interventiebeleid

Op een aantal terreinen gelden specifieke regels voor het ingrijpen door de IGJ, op basis van specifieke wetgeving of Europese regels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de normen voor medische hulpmiddelen en medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen. Binnenkort volgt een update van het interventiebeleid bij het toezicht op zorgnetwerken.

Openbaar

Een deel van onze interventies maken we actief openbaar. Nadat de maatregel is beëindigd, blijft deze nog drie jaar op de website van de inspectie zichtbaar.