Hoe zet IGJ maatregelen in?

We treden altijd proportioneel op. Dit betekent dat de maatregel in de juiste verhouding staat tot bijvoorbeeld het risico of de overtreding. Hoe groter het risico voor patiënten of cliënten, hoe zwaarder de maatregel.

  • Hebben we veel vertrouwen in de zorgverlener of fabrikant? Dan kan een lichte maatregel al genoeg zijn;
  • We treden krachtig op bij misstanden zoals mishandeling van ouderen, seksueel grensoverschrijdend gedrag en onbetrouwbare zorg- of jeugdhulpverleners;
  • Vermoeden we dat er een strafbaar feit is gepleegd? Dan nemen we contact op met het Openbaar Ministerie (OM). 

Typen maatregelen

Welke maatregelen we kunnen nemen en hoe we deze toepassen is vastgelegd in ons Handhavingskader.

Openbaar

IGJ rapport

Een deel van deze maatregelen maken we actief openbaar. Bijvoorbeeld de bestuursrechtelijke maatregelen. Nadat de maatregel is beëindigd, blijft deze nog drie jaar op de website van de inspectie zichtbaar.

U kunt de maatregelen vinden in het nieuwsoverzicht. Of u kunt zoeken bij Rapporten over zorgaanbieders en bedrijven.