Hoe zet IGJ maatregelen in?

We treden altijd proportioneel op. Dit betekent dat de maatregel in de juiste verhouding staat tot bijvoorbeeld het risico of de overtreding. Hoe groter het risico voor patiënten of cliënten, hoe zwaarder de maatregel. Hebben we veel vertrouwen in de zorgverlener of fabrikant? Dan kan een lichte maatregel al genoeg zijn.

We treden krachtig op bij misstanden zoals mishandeling van ouderen, seksueel grensoverschrijdend gedrag en onbetrouwbare zorg- of jeugdhulpverleners. Vermoeden we dat er een strafbaar feit is gepleegd? Dan nemen we contact op met het Openbaar Ministerie (OM).

Welke maatregelen we kunnen nemen en hoe we deze toepassen is vastgelegd in ons Handhavingskader. Een deel van deze maatregelen maken we actief openbaar. Bijvoorbeeld een verscherpt toezicht, bevel of aanwijzing. De maatregel blijft na beëindiging hiervan drie jaar op de website van de inspectie staan. U kunt de maatregelen vinden in het nieuwsoverzicht bij dit dossier. Of u kunt zoeken bij Rapporten over zorgaanbieders en bedrijven.

Hieronder staat een schematische weergaven en een korte beschrijving van de meest gebruikte maatregelen.