Afwegingskader vertrouwen

‘Gezond vertrouwen’ is de titel van het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Hiermee heeft de inspectie ‘gezond vertrouwen’ expliciet in haar beleid opgenomen.

Het afwegingskader vertrouwen geeft de inspecteurs van IGJ structuur en handvatten bij het gebruik van het begrip vertrouwen.  Het is een hulpmiddel voor inspecteurs als zij de afweging moeten maken of zij er vertrouwen in hebben dat het gedrag van de zorgaanbieder bijdraagt aan goede zorgverlening. Daarmee is het afwegingskader een aanvulling op onze huidige toezichtinstrumenten.