Klacht over de inspectie?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt het belangrijk haar werk zo goed mogelijk te doen. Toch lukt dat niet altijd. Dat vinden we erg vervelend. Iedereen die zich niet goed behandeld voelt door de inspectie kan een klacht indienen. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onbeleefd gedrag van een medewerker, de traagheid van een handeling of over onjuiste voorlichting of communicatie. Wij vinden het belangrijk te weten waarover u ontevreden bent. Dit biedt ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Ook helpt u ons de kwaliteit van ons werk te verbeteren en een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen.

Gaat uw klacht niet over het handelen van de inspectie, maar over het handelen van een zorginstelling? Dan kunt u terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg.